Prezente culturale românesti în revista Familia (1880-1900)

Cultural links in „Familia” magazine (1880-1900)

 Autor: Maria-Cristina Ploscă

Cuvinte cheie: revista Familia, legături culturale, intelectuali transilvăneni în România

Keywords: „Familia” magazine, cultural links, Transylvanian intelectuals in Romania

Scopul articolului este de a arăta legăturile culturale din a doua jumătate a sec. al XIX-lea dintre Transilvania şi România, care deveniseră mai intense-respectiv în următoarele reviste Transilvania, Gazeta Transilvaniei, Familia, Telegraful Român, în care este uşor de observat prezenţa scriitorilor şi poeţilor români din România şi Transilvania, descrieri detaliate ale serbărilor Academiei dar şi informaţii culturale. Revista „Familia” şi-a început apariţia la Pesta între 1865-1880 apoi din 1880 la Oradea. Revista era organizată pe următoarele secţiuni: portrete, ilustraţii, nuvele, romane, piese de teatru, schiţe.

The purpose of this paper is to show the cultural links form the second half of the XIX-th century between Transylvania and Romania, which had become higher We have found the cultural links in Transylvania, Gazeta Transilvaniei, Familia, Telegraful Român magazines, where we found works of art of Romanian and Transylvanian writers and poets, detailed descriptions of Romanian Academy celebrations and many cultural informations.. We have been choosing „Familia” magazine for our paper. The magazine had put in appearance in Pesta between 1865-1880, then from 1880 in Oradea.The magazine organisational structure was: portrets, photos, short stories, novels, schetches.

Translate »