Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de IstorieCasa Altemberger

Preservation problems in the Lapidarium from the History Museum Casa Altemberger

Autor: Silvia Galea

Keywords: restoration, preservation, micro climate, cultural artefacts, archaeological finds

Cuvinte cheie : restaurare, conservare, micro climat, artefacte culturale, descoperiri arheologice

Încercarea de a transforma un spaţiu igrasios, întunecos şi rece într-unul aproape optim (din punctul de vedere al condiţiilor de conservare) şi generos, pentru etalarea bunurilor de patrimoniu poate fi o provocare, o probă de perseverenţă, curaj, răbdare şi încredere. A fost munca unui colectiv multi şi interdisciplinar, care a reuşit să obţină un nou spaţiu pentru organizarea expoziţiilor permanente într-un loc care nu a mai fost folosit în acest scop.

The struggle to transform a wet, dark and cold indoor space into an almost optimal one (when it comes to preservation conditions) for displaying heritage (patrimonial) objects may be a challenge, a trial of perseverance, courage, patience and trust. It was the work of a multidisciplinary team which managed to take such a place never before used for displaying, to make new room for the permanent exhibitions.

Silvia Galea

Translate »