Procesul de restaurare a tipăriturii Molitveanic, carte religioasă de secol XVIII

Autor:

LUMINIŢA VERONICA BUJANCĂ

Muzeul Banatului Timişoara

 

Cuvinte cheie: Molitvelnic, restaurare carte veche, caractere chirilice, restaurare empirică, deteriorare

Keywords: Molitvelnic, old book restoration, Cyrillic font, empirical restoration, damage

Această lucrare prezintă restaurarea unui Molitveanic, editat la Râmnic în 1782, care a fost tipărit în limba română cu caractere chirilice, folosind cerneală neagră şi roşie. Articolul cuprinde o scurtă descriere a cărţii, a stării ei de conservare şi a procesului de restaurare. Restaurarea a fost complexă datorită deteriorărilor fizico-mecanice, fizico-chimice şi a restaurărilor empirice anterioare, fiind necesară desfacerea volumului, fiecare filă fiind tratată individual.

Translate »