Răspunsurile preoţilor greco-catolici Petru Ciachi şi Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române

Autor: MARIA BASARAB

Cuvinte cheie: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Petru Ciachi, Ioan Dreghiciu, Chestionar, Magnum Etymologicum Romaniae

Mots clé: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Petru Ciachi, Ioan Dreghiciu, Questionaire, Magnum Etymologicum Romaniae

În data de 2 aprilie, 1884, în Secţiunea Literară a Academiei Române, la propunerea regelui Carol I, s-a luat în discuţie întocmirea unui dicţionar al limbii române. Scrierea lui i-a revenit învăţatului Bogdan Petriceicu Hasdeu. În acest sens, Hasdeu a întocmit un chestionar cu 206 întrebări, care a fost apoi trimis preoţilor şi dascălilor de la sate pentru a da răspunsuri referitoare la graiul locurilor, la denumirea diferitelor obiecte, la credinţele poporului. Contribuţia modestă a preoţilor şi dascălilor de la sate, la scrierea marelui dicţionar al limbii române, s-a concretizat şi prin alegerea preoţilor greco-catolici, Petru Ciachi din Râu Alb şi Ioan Dreghiciu din Cugir, care au răspuns în cunoştinţă de cauză, şi cu promptitudine, cerinţelor superiorilor ecleziaşti, care au dat importanţa cuvenită solicitărilor Academiei Române.

Translate »