Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran

Autor: PETRE DIN

Cuvinte cheie: Emil Cioran, istorie vegetativă, scepticism, fatalism, regim dictatorial

Mots clé: Emil Cioran, histoire végétatifs, lescepticisme, le fatalisme, régime autoritaire

Emil Cioran oferă cea mai articulată imagine a românilor ca stigmat, începând de la demontarea miturilor naţionale, a momentelor importante ale istoriei românilor şi lansând provocări la adresa specificului naţional. Vehemenţa acuzelor sale se opresc asupra istoriei românilor vegetativă, asupra scepticismului şi fatalismului, lipsei de devenire istorică, indecizia, ambiguitatea şi acceptarea umilinţei ca preţ al conservării etnice.

Criticând moştenirea politică şi spirituală a Bizanţului, Cioran propune ca soluţii pentru depăşirea impasului: urbanizarea, un regim dictatorial care să coaguleze energiile naţionale diminuate de democraţie şi adoptarea rapidă a formelor de civilizaţie occidentală care să fanatizeze fiinţa naţională

Translate »