Restaurarea legăturii şi coperţii la Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David

Autor:

VELINCA PETCU

Muzeul Banatului Timişoara

Cuvinte cheie: Psaltire, restaurarea legăturii, stare de conservare, deteriorare, coperta

Keywords: The Psalter, bind restoration, conservation state, damage, cover

Lucrarea prezintă restaurarea legăturii şi coperţii la Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David, care aparţine colecţiei de cărţi vechi a bibliotecii Muzeului Banatului. Volumul a fost tipărit în 1705, la Maghiler, cu cerneală neagră şi roşie, utilizând font chirilic.

Translate »