Restaurarea legăturii tipăriturii de secol XVII, a Sf. Ioan Gură de Aur (Zlatoust), Mărgăritare

Autor:

VELINCA PETCU

Muzeul Banatului, Timişoara

Cuvinte cheie: Mărgăritare, restaurare, stare de conservare, scoarţe de lemn, piele de viţel

Keywords: Mărgăritare, restoration, conservation state, wooden covers, calf skin

Lucrarea prezintă o tipăritură de secol XVII de mare valoare istorico-documentară, aflată în stare avansată de degradare şi tratamentul de restaurare efectuat pentru realizarea legăturii şi copertei volumului.

The Binding Restoration of Mărgăritare Printed in the 17th Century

Abstract

The article presents the binding restoration treatment applied to an old book with great damages. Mărgăritare has a great historical and documentary value and belongs to the collection of the Metropolitan Church of Banat library.

Translate »