Restaurarea tipăriturii Ceasoslov din 1811

LUMINIŢA VERONICA BUJANCĂ

Muzeul Banatului Timişoara

Cuvinte cheie: Ceasoslov, restaurare carte veche, stare de conservare, note manuscris, deteriorări, restaurare empirică

Keywords: Ceasoslov, old book restoration, conservation state, manuscript notes, damages, empirical restoration

Lucrarea prezintă starea precară de conservare şi restaurarea unei cărţi vechi din colecţia de cărţi vechi a bibliotecii Muzeului Banatului Timişoara, Ceasoslov. Volumul, tipărit la Buda, în 1811, cu cerneală neagră şi caractere chirilice a fost restaurant anterior, empiric, prin coaserea unei noi coperţi şi a unui cotor din piele de blocul cărţii la un centimetru de cotorul iniţial. Datorită multiplelor deteriorări fizico-mecanice, fizico-chimice şi biologice a fost necesară restaurarea cărţii pe volum desfăcut, fiecare filă fiind tratată individual.

The Restoration of a Ceasoslov Printed in 1811

Abstract

The present essay introduce the restoration for the book Ceasoslov, from the old book collection of the Timişoara Banat Museum library. This book was printed in the year 1811, at Buda, using black ink and written in Cyrillic font. The restoration was complex because the volume had many damages and an old empirical restoration. It required the restoration of each and every page due to the physical and mechanical, chemical and biological damages.

 

Translate »