Restaurarea tipăriturii de secol XIX, Octoih cu Catavasieru

Autor:

LUMINIŢA VERONICA BUJANCĂ

Muzeul Banatului, Timişoara

Cuvinte cheie: restaurare carte veche, Octoih Cu Catavasier, caractere chirilice, stare de conservare, restaurare empirică

Keywords: old book restoration, Octoih Cu Catavasier, Cyrillic fonts, conservation state, empirical restoration

Această lucrare prezintă restaurarea unui Octoih din secolul al XIX-lea, aparţinând colecţiei de cărţi vechi a bibliotecii Muzeului Banatului Timişoara. Cartea, tipărită în limba română cu caractere chirilice, a fost restaurată pe volum nedesfăcut cu excepţia primelor fascicole şi a forzaţurilor. Acestea au necesitat tratamente individuale separate, datorită deteriorărilor multiple şi restaurărilor empirice existente.

The Restoration of Octoih cu Catavasier Printed in the 19th Century

Abstract

The present essay introduce the restoration procedures performed for the book Octoih Cu Catavasier, from the old book collection of the Timişoara Banat Museum library. This book was printed in the year 1826, at Pesta, using black and red ink. It was written with Cyrillic font. The study comprises a short description of the book, the description of the conservation state and the restoration phases. The restoration was complex because the volume had physical, mechanical, chemical damages and old empirical restoration.

Translate »