Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV

DANIELA IAMANDI

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

ANDREI SCĂRLATESCU

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare cromatică

Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filling, chromatic integration

Frumuseţea şi expresivitatea vaselor de factură orientală reprezintă un criteriu important, care îndeamnă la o aplecare profesională extrem de meticuloasă. Dacă forma vaselor este uşor de reconstituit în etapele restaurării, redarea elementelor de decor necesită abilităţi artistice de mare fineţe.

Contextul descoperirii celor două vase ceramice le încadrează în perioada secolului al XV-lea, deşi literatura de specialitate consultată face trimitere la o altă încadrare cronologică, mai târzie, probabil acesta datorită faptului că aceleaşi decoruri sunt folosite şi în epoci ulterioare secolului al XV-lea (sec. XVIII).

The Restoration of Oriental Vessels from the 15th Century

Abstract

The beauty and expressiveness of oriental vessel is one of the major points to be taken into account during the restoration – it involves meticulous manual labor. It is not difficult to recover the original vessel’s shape, yet there is some fine artistic touch required when restoring the ornamental details.

The discovered vessel is to be dated around the 15th century, although after consulting trustworthy sources, there is a possibility to refer them to a later time frame, the reason beyond this being the fact that the same oriental decorations have been used in later centuries as well (18th).

Translate »