Restaurarea unui bol smaltuit din secolul al XIV-lea

La restauration d’un récipient provenant du XIV-e siècle

Daniela Iamandi

Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare cromatică

Mots clé: restauration, reconstitution, plombage, assimilation chromatique

În acest articol s-a încercat prezentarea detaliată a tuturor etapelor privind restaurarea unui bol smălţuit din secolul al XIV-lea, piesă care, prin formă şi decor, se înscrie în categoria vaselor ceramice rare, fiind unicat în cadrul colecţiei noastre de ceramică arheologică. Întrucât s-a dorit identificarea cât mai corectă a acestui tip de ceramică, am apelat la publicaţiile de specialitate în domeniul arheologiei, încercând să identificăm o piesă similară, care să aibă aceeaşi formă. Imaginile care însoţesc descrierea operaţiunilor de intervenţie directă asupra piesei vin să evidenţieze veridicitatea parcurgerii cu exactitate a tuturor etapelor de restaurare.

Le récipient a été découvert en 1992, à la suite des fouilles de sauvetage réalisées à la Banque Agricole de Târgovişte, effectuées par les archéologues Luciana Musca et Tiberiu I. Musca. Il date du XIVème siècle, en étant réalisé en une pate faite à la roue du potier, à l’intérieur il présente émail stratifié et à l’extérieur une large lanière d’argile blanche. Par sa forme et son décor, le récipient s’inscrit parmi les pièces uniques dans notre collection de céramique archéologique.

Translate »