Restaurarea unui iatagan de secol XIX

Autor: MIHAELA BECEANU

Cuvinte cheie: iatagan, secol XIX, restaurare, coroziune, Complexon III

Keywords: scimitar, XIXth century, restoration, corrosion, Complexon III

Articolul începe cu descrierea din punct de vedere artistic a obiectului şi continuă cu prezentarea materialului şi tehnicilor sale de confecţionare. Este prezentată de asemenea metoda de restaurare folosită, detaliind tehnicile şi reactivii utilizaţi.

Translate »