Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784

LUMINIŢA BOGDAN

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

VELINCA PETCU

Muzeul Banatului Timişoara

Cuvinte cheie: tipografie veche, Blaj, filigran, restaurare, scoarţe de lemn, piele de viţel

Keywords: old typography, Blaj, watermark, restoration, wooden covers, calf skin

Articolul prezintă tratamentul de restaurare aplicat asupra unei cărţi vechi cu mare valoare istoric-documentară aparţinând colecţiei bibliotecii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane.

 

The Restoration of a Molitvenic Printed at Blaj in 1784

Abstract

The article presents the restoration treatment applied to a book with a great historical and documentary value, belonging to the collection of the Museum of Dacian and Roman Civilisation library.

 

Translate »