Restaurarea unui vârf din fildeş descoperit în anul 2004 la Piatra Neamţ – Poiana Cireşului, judeţul Neamţ

Autor:

DANIELA IAMANDI

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte

Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare cromatică

Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filing, chromatic integration

Descoperit în urma cercetărilor arheologice efectuate în anul 2004, la Piatra-Neamţ – Poiana Cireşului, judeţul Neamţ, vârful din fildeş face parte din categoria obiectelor de artă mobiliară, atribuit epigravetianului II1, aparţinând colecţiei de faună a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, aflată sub atenta coordonare a domnului profesor universitar dr. Marin Cârciumaru.

The Restoration of an Ivory Point Discovered in the Year 2004

at Piatra Neamţ – Poiana Cireşului, Neamţ County

Abstract

Discovered during archaeological researches from 2004, at Piatra-Neamţ – Poiana Cireşului, Neamţ County, the ivory point takes part from the category of mobile art attributed to epigravittian period and belonging to fauna collection of Valahia University from Târgovişte, Faculty of Humanistic Sciences, under coordination of Mr. Marin Cârciumaru, professor at Valahia University from Târgovişte.

Translate »