Revenirea bizantină la Dunărea de Jos

Autor: VASILE MĂRCULEŢ

Cuvinte cheie: Ţaratul Bulgar, Bulgaria, Basileios II, Dristra, Preslav, strategos

Mots clès: Le Tzarat Bulgar, la Bulgarie, Basileїos II, Dristra, Preslav, stratégos

La cumpăna secolelor X-XI conflictul bizantino-bulgar intra într-o nouă etapă. Aceasta se caracteriza prin trecerea la ofensivă şi preluarea iniţiativei militare de către Imperiul Bizantin. O mare campanie bizantină declanşată în anul 1000 readucea sub stăpânirea Bizanţului regiunile Bulgariei răsăritene cu vechile capitale bulgare, Marele Preslav, Micul Preslav şi Pliskova. Ofensiva bizantină, continuată neîntrerupt în anii următori se încheia în anul 1018 cu cucerirea tuturor teritoriilor bulgare şi cu desfiinţarea Ţaratului Bulgar.

Translate »