Rolul pădurii în istoria Ţării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863

Autori: MARCELA BALAZS

IOACHIM LAZĂR

Cuvinte cheie: regulament, lemnărit, pădure, Ţara Zarandului

Keywords: regulation, timbering, forest, The Land of Zarand

Pădurea a îndeplinit un rol major în existenţa comunităţilor umane de-a lungul istoriei. Odată cu instaurarea stăpânirii maghiare asupra Transilvaniei regalitatea a emis o serie de diplome de danie în favoarea unor supuşi cu scopul, fie de a recompensa faptele de credinţă faţă de tron, fie pentru a înzestra cu moşii şi terenuri diverse instituţii civile şi militare. Locuitorii satelor nu mai pot folosi pădurile decât cu învoirea proprietarului şi în schimbul unor prestări de robote, biruri, dijme şi taxe, situaţie care a produs o accentuată stare de nemulţumire. Curtea din Viena încearcă să atenueze nemulţumirile şi să conserve fondul forestier prin adoptarea unei serii de reglementări şi directive generale. Pentru a institui o disciplină în ceea ce priveşte exploatarea pădurilor, conducerea comitatului Zarand adoptă un regulament de lemnărit. Regulamentul este compus din 16 paragrafe prin care se stabilesc condiţiile tăierii lemnelor din pădurile comitatului şi a fost adoptat de către adunarea comitatului Zarand la 2 noiembrie 1863, fiind semnat de către comitele suprem Ioan Pipoş.

Translate »