Sargetia IV

Coperta                               Pagina de titlu

 

SUMAR SOMMAIRE INHALT CONTENTS

Ioachim Lazăr

Aurel Vlaicu – 100 de ani de la trecerea sa în eternitate 

Aurel Vlaicu – 100 Years after His Passing into Eternity

9

ARHEOLOGIE

STUDII ŞI ARTICOLE

Ioan Alexandru Bărbat

Observaţii macroscopice şi microscopice asupra unui mojar descoperit în situl arheologic Şoimuş –Teleghi (judeţul Hunedoara) 

Macroscopic and Microscopic Observations on a Mortar Discovered in the Archaeological Site from Şoimuş – Teleghi (Hunedoara County)

 17
Mihaela Maria Barbu,

Antoniu Tudor Marc

Consideraţii asupra locuirii Coţofeni de la Şoimuş – Lângă sat cu privire specială la industria litică cioplită 

Considérations sur l’habitation Coţofeni de Şoimuş – Lângă sat en ce qui concerne spécialement l’industrie lithique taillé

 41
Nicolae Cătălin Rişcuţa Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului

Manifestations of the Early Bronze Age in Brad Depression

57
 Dinu Ioan Bereteu  Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-NapocaSinitău The Second Iron Age Settlement from Cluj-Napoca – Sinitău  73

Cătălin Cristescu

Contribuţii la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II)

Contributions to the Chronology of the Dacian Davae on the Siret Valley

 101
 Corina Toma Observaţii asupra tehnicii de producere a brăţărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea – Sere şi Drăgeşti (judeţul Bihor) 

Notes on the Production Technique of the Dacian Twisted Silver Bar Bracelets from the Hoards in Oradea – Sere and Drăgeşti (Bihor County)

 155

Iosif Vasile Ferencz

The Dacian Painted Pottery Discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania 

Ceramica dacică pictată descoperită la Ardeu, judeţul Hunedoara, România

 165
 Ana Cristina Hamat  Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite în Dacia romană

Hand Shape Head Hairpins Discovered in Roman Dacia

 177

Doina Benea

Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 

Römische Lampen als Votiv-Opfergaben in Dakien. Mit Besonderem Hinblick auf Tibiscum

195

Alexandru Dudău

Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripţiilor

The Cult of the Genii at Micia. An Overview of the Inscriptions

 211
Marius Gheorghe Barbu,

Radu Zăgreanu

 Piese sculpturale romane recuperate din albia râului Mureş

Roman Sculptural Monuments Recovered from the Mureş River

 231

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE

Gică Băeştean Aşezări umane pe lunca Mureşului. Punctul Uroi Pod Mureş. Raport preliminar

Human Settlements on the Mureş River Meadow. Point Uroi – Pod Mureş. Preliminary Report

 241

Petre Beşliu Munteanu

Ceramică nesmălţuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu (săpătură arheologică de salvare)

Unglazed Pottery Discovered in Sibiu, Nicolae Bălcescu Street (Rescue Archaeological Excavation)

 259
 ISTORIE

STUDII ŞI ARTICOLE

 Vasile Mărculeţ O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi consideraţii pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII

An Arab Military Campaign at the Danube in the Autumn of 718. New Considerations About an Excerpt from Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII

 273
Cristian Ioan Popa Câmpul Pâinii şi monumentele sale. Naşterea şi apusul unui simbol 

The Bread Field and Its Monuments. Birth and Setting of a Symbol

 281
 Ionela Simona Mircea Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890)

La haute couture féminine victorienne dans les images de l’époque (1840-1890)

 303

Alexandru Bucur

Deva la revoluţia din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu

Die Stadt Deva während der ’48 Revolution, im werk von Sava Popovici Săvoiu

323

Constantin Mănescu

Memoria revoluţionarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vâlcene 

Memory of the Revolutionary Nicolae Bălcescu from Vâlcea Regions

 333

Maria-Cristina Ploscă

Apariţia mişcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat

The Rising of Women’s Movement in Old Kingdom of Romania

 339

Ioachim Lazăr

Statutele Societăţii române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate

The Articles of Association of Romanian Reading Society of Deva. The Early Years of Activity

345
Cristina Bodó Aspecte din activitatea Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887)

Sur l’activité de la Société d’Histoire et d’Archéo-logie du Comté Hunedoara (1883-1887)

357

Imola Boda

Téglás Gábor (1848-1916) şi cercetarea arheologică în Dacia 

Téglás Gábor (1848-1916) and the Archaeological Research in Dacia

 377

Ciprian Drăgan

Biblioteca Nouă – un periodic orăştian de la sfârşitul secolului al XIX-lea

The New Library – a Periodical from Orăştie from the End of the 19th Century

 393
 Gudrun-Liane Ittu Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile şi ofertele de serviciu din cotidianul Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt (1905 şi 1910) 

Some Aspects Concerning Female Professions at the Beginning of the 20th century: Job-searching and Job Opportunities in the Daily Newspaper Siebenbür-gisch-Deutsches Tageblatt (1905 and 1910)

 397
 Camelia Gabor,

Camelia Maria Stanciu

Flori de-o zi în revista Cosinzeana (1911)

One-day Flowers in Cosinzeana Magazine (1911)

 407
 Nicuşor Dănuţ Ivănuş Bancnote germane interbelice din colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu 

Des billets de banque allemandes entre les Deux Guerres Mondiales de la collection du Musée Brukenthal – le Musée d’Histoire La Maison Altemberger de Sibiu

413

Marin Pop

Activitatea organizaţiei Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1922-1928

National Party Organization Activity and the National Peasant Hunedoara County during 1922-1928

433 

 Cornel Tatai-Baltă Din viaţa şi opera pictorului Aurel Nedel

On Aurel Nedel’s Life and Painting

 451
 Maria Basarab Preotul greco-catolic şi profesorul Victor Ioan Oprişiu – cinstitor de carte veche

Le Prêtre et le Professeur Victor Ioan Oprişiu et sa considération pour les vieux livres

 459

Florin Dobrei

Un jurnal meteorologic de altădată

A Weather Report of Former Days

 467
 Gabriela Mircea,

Smaranda Cutean

Din biografia pictorului Sava Albescu (1885-1957), cu specială referire la două documente din 1949 

Fragments from the Biography of Painter Sava Albescu (1885-1957), with Special Reference to Two Autographed Documents from 1949

 496
 CONSERVARE ŞI RESTAURARE

STUDII ŞI ARTICOLE

Silvia Galea

Restaurarea unor vase care aparţin Culturii Starčevo-Criş, descoperite la Cristian, judeţul Sibiu

The Restoration of a Few Pots Discovered at Cristian (Sibiu County), Belonging to Starčevo-Criş Culture

527
Daniela Iamandi,

Andrei Scărlatescu

Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV

The Restoration of Oriental Vessel During the 15th century

533 
Polixenia Georgeta Popescu Detecţia şi caracterizarea uleiului de in sicativat din lucrări vechi de pictură de şevalet

Detection and Characterization of the Siccativated Linseed Oils from Old Easel Paintings

 543
 Luminiţa Bogdan,

Velinca Petcu

Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784 

The Restoration of a Molitvenic Printed at Blaj in 1784

 555
Luminiţa Veronica Bujancă  Restaurarea tipăriturii Ceasoslov din 1811

The Restoration of a Ceasoslov Printed in 1811

563 
Mircea Alexandru Gligor  Veşmântul lui San Bernardino di Siena. De la miracolul divin la tehnologia restaurării

The Cowl of San Bernardino da Siena. From Divine Miracle to Restoring Technology

571
 Ioana Popiţiu,

Lidia Lefter

Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupâneşti – Muzeul Satului Bănăţean. Studiu de caz

The Conservation and the Restoration of the Immobile Heritage. The Jupâneşti Homestead Banat Village Museum. Case Study

 579
 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Nicolae Cătălin Rişcuţa Cristian Ioan Popa, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I). Locuirile Coţofeni din zona deluroasă

Contributions for a prehistory of Sebeş Valley (I). Coţofeni habitations in the hill area], BMS, III, Alba Iulia, Ed. Mega-Ed. Altip, 2012, 472 p. (ISBN 978-606-543-305-2)

591
 Iosif Vasile Ferencz Radu Oltean, Dacia. Războaiele cu Romanii, vol. I Sarmizegetusa

Dacia. The Roman Wars, vol I Sarmizegetusa], Bucureşti, Ed. Art Historia, 2013, 151 p. (ISBN 978-973-0-14786-5)

 595
 Maria Basarab  Anca Elisabeta Tatay, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830)

On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780 – 1830)], Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1)

 599
   IN MEMORIAM  
 Gică Băeştean  Dr. Dorin Alicu (1948-2013)  603
     
   Lista abrevierilor  609
   Norme pentru publicare  615
 

 

 

Translate »