sargetia XV

Coperta                               Pagina de titlu

MARIA MITROFAN

secretar al Comitetului judetean de partid

 

2050 de trepte ale unei glorioase istorii

9

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE

OCTAVIAN FLOCA Scurta privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal, reflectat în cercetarea arheologica hunedoreana

Des considerations sur l’Etat dace de Burebista a Decebal qui sa refletent dans les recherches sientifiques

11

MIHAI ROTEA Cercetari arheologice la Bretea Muresana. (Jud Hunedoara)

Les recharches archeologiques a Bretea Muresana (le dep Hunedoara)

19

CLOSCA L. BALUTA Antefixele romane din Dacia Superior. Clasificare si consideratii generale

Les antefixes de la Dacie Superieure Classification et considerations generales

35

IOACHIM NICOLAUS Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Das Asklepion aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa

43

ADRIAN A. RUSU

 Un nou monument epigrafic descoperit la Micia

Un nouveau monument epigraphique decouvert a Micia

67

SEVER DUMITRASCU Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI—X.

Decouverts archeologiques du 1979 de Biharea, datant du VI -X siecles n.e

87

DORIN URSUT Cîteva aspecte metodice legate de ridicarile topografice arheologice rapide

Einige methodische Betrachtungen betreffend vereinfachte topografische Vermessungen

83

ADRIANA RUSU Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în secolul al XV-lea

Documents inedite concernant le comitat de Hunedoara au XV siecle

87

COSTIN FENESAN Un tîrg „uitat” — Dobra (sec. XV-XVII)

Ein „vergessener” Marktflecken-Dobra, (15.—17. Jdt.)

103

VICTOR ESKENASY,

ADRIAN A. RUSU

Cahlele cu cavaler în turnir din cetatea cneziala de la Malaiesti (jud. Hunedoara)

The Tiles with Eagraved Knight Found in the Hospodar’s Strongheld from Malaiesti (Hunedoara District)

109

OLIMPIA PALAMARIU

Tezaurul monetar de la Dumbravita, secolul XVI. Le tresor monetaire de Dumbravita du XVI-eme

119

DAVID PRODAN Urbariul domeniului Devei la 1373

Das Urbarium der Devaer Domäne von Jahre 1673

125

MARIA URSUTIU Justitia domeniala la Hunedoara în a doua jumatate a sec. al XVII-lea

Das Domänial Gericht in Hunedoara in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts

153

IOAN DORDEA Aspecte ale transportului sarii pe Mures în veacul al XVIII-lea

Über den Salztransport auf der Marosch im XVIII. Jh

165

IOACHIM LAZAR Aspecte ale activitatii breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX

Aspekte aus der Tätigkeit der Tschismenmacher-zunft aus Hunedoara in dem XVII.—XIX. Jh .

195

DUMITRU PELIGRAD Un hunedorean afirmat în marginimea Sibiului

Ein Hunyader der sich in der ,,Marginimea Sibiului” behauptete

231

GHEORGHE NAGHI

Revendicarile românilor din Orastie în perioada absolutista

The demands of the romanians of Orastie during the absolutist era

237

ION POPOROGU Patrunderea capitalului strain în industria miniera a Vaii Jiului în a doua jumatate a sec. XIX

The Penteration of Foreigen Capital in the Mining Industry of the Jiu Valley in the Second Half of the 19th Century

249

PAUL ABRUDAN,

MIRCEA STOICA

Contributii hunedorene la desavîrsirea unitatii de stat a României

Les Contributions de Hunedoara a l’achevement de l’unite d’Etat de la Roumanie

261

IOAN I. SERBAN Din lupta voluntarilor transilvaneni pentru unire. Senatul Central al ofiterilor si soldatilor români .

Sur le combat des volontaires de la Transylvanie pour 1’union. Le Senat Central des officiers et les soldats roumains de Viena et la Legion roumaine de Praga .

269

VASILE BUTA Nume de familie si date demografice din Halmagiu.

Noms de famillies et donnees demografiques de Halmagiu.

287

ANGHEL NISTOR Aspecte ale reformei agrare în judetul Hunedoara între anii 1921 — 1928.

Les aspects de la reforme agraire du departement de Hunedoara dans les annes 1921 — 1928

299

IOAN MUNTEANU Noi date privind situatia si lupta taranimii banatene în anii 1934-1938

New information regarding the Situation and strugle of the Banat peasantry during the years 1934-1938

305

VASILE CIUBANCAN Contributii hunedorene la dezideratul apararii integritatii nationale a României în perioada interbelica . 

Beiträge aus Hunedoara zur Sicherung der nationalen Integrität Rumäniens in der Zwischenkriegszeit .

323

ADELA HERBAN Actiuni militare antihitleriste pe teritoriul hunedorean în timpul revolutiei de eliberare sociala si nationala, antifascista si antiimperialista din august 1944.

Les actions antifascistes dans le territoire du departament de Hunedoara pendant la revolution de lihe-ration sociale et nationale, anti-fasciste et anti-imperialiste de l’Aout 1944

345

IOAN OPRIS Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural national în judetul Hunedoara (1918—1948) .

Sur l’activite de sauvegarder le patrimoine culturel national dans le departament de Hunedoara (1918— 1948)

353

IACOB MÎRZA Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumatate a sec. XIX

L’enseignment de la langue allemande au lycee de Blaj dans la premiere moitie du XlX-âme siecle

363

RODICA IRIMESCU Calendarele românesti transilvanene ea mijloc de raspîndire a culturii în rîndul maselor

Les calendriers roumains de la Transylvanie comme le moyen de diffusion de la culture parmi les masses

381

LAVINIA CERGHEDEAN Din preocuparile administratiei zarandene pentru dezvoltarea învatamîntului românesc (1848—1876) .

Les preocupations de l’administration de Zarand pour le developpement de l’enseignement roumain (1848 —1876)

393

MARIA VÎRTOFEANU

 

Din activitatea „Societatii pentru fond de teatru român” în judetul Hunedoara

Sur l’activite de la „Societe pour le fond de theâtre roumaine” dans le departament de Hunedoara .

399

MIRCEA VALEA

A. NISTOR

Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceuri traditionale românesti

Des elements dela culture spirituelle dace dans les habitudes traditioneles roumaines

407

LUCIA APOLZAN Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor —complex cu caracter unitar

Aspects etnographiques de la platforme de Luncani —complexe avec des traits unitaires

435

MARIA BASARAB Consemnari etnografice hunedorene în reviste transilvanene din a doua jumatate a sec. de XIX-lea .

Les consignations ethnographiques de Hunedoara dans les revues de la Transylvanie de la deuxieme moitie du XlX-eme siecle.

493

GHEORGHE TARCUS Un spatar din Risculita, comitatul Zarand, în Tara Româneasca (1876)

Un „spatar” de Risculita, comitat Zarand, en Valachie (1876)

499

ELENA SECOSAN Sisteme stravechi de prelucrare artistica a metalului pastrate pîna astazi de padurenii din Hunedoara .

Des anciens systemes pour faconner le metal gardes jusqu’a aujourd’hui par les habitants de la contree des „padurenii” de Hunedoara

510

     

NOTE DE LECTURĂ

  Cronica activitatii Muzeului Judetean Hunedoara —Deva, pe anii 1979—1980

509

  Recenzii

514

  NECROLOG

536

 

 

Translate »