Sargetia XXX

coperta

SUMAR
SOMAIRE
INHALT
CONTENS

  MARCEL MORAR

 – Dr. Ioachim Lazăr la a 60-a aniversare 

– Dr. Ioachim Lazăr at the 60th Anniversary

 

11

Ioachim Lazăr

– Dr. Volker Wollmann la a 60-a aniversare

– Dr. Volker Wollmann zum 60. Geburtstag
23

  STUDII ŞI ARTICOLE

Istorie veche şi arheologie

MIRCEA ANGHELINU
– De ce nu există teorie în arheologia preistorică din România ?

– Pourquoi n’existe pas une theorie dans l’archeologie prehistorique de la Roumanie ?

 

39

BEATRICE DAISA

MARIUS MIHAI CIUTĂ
– Contribuţii la reconstituirea paleomediului comunităţilor Vinča din bazinul mijlociu al Mureşului. Consideraţii asupra unor noi amprente vegetale descoperite în situl de la Limba – Vărăria

– Contributions to the reconstruction of the paleoenvironment of the Vinča commnities in the middle Mureş Bassin. Some considerations concerning some vegetal imprints discovered at Limba-Vărădia

 

 

 

51

NICOLAE URSULESCU

DUMITRU BOGHIAN

VASILE COTIUGĂ

VICU MERLAN
– Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni.
– Nouvelles données les complexes de culte de la culture Précucuteni
 

61

 

CRISTIAN IOAN POPA
– Materiale aparţinând bronzului timpuriu şi debutului bronzului mijlociu din colecţiile Muzeului “Ioan Raica” Sebeş

– Materials Belonging to the Early Bronze Age and the Beginning of the Middle Bronze Age in the Collection of Sebeş Museum

 

 

79

NICOLAE URSULESCU

ŞTEFAN TOFAN
– O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos 
– Une possible attestation épigraphique du roi Syrmos
99

 

VIORICA MOGA
Vasile Moga
– Piese din fier de la Grădiştea Muncelului
– Les pièces en fer á Grădiştea Muncelului
107

 

Aurel Rustoiu,

Valeriu Sîrbu,

Iosif Vasile Ferencz

 

– Mormântul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara)

– La tombe tumulaire dace de Călan (département de Hunedoara)

111
CRISTIAN -AUREL ROMAN

– Opaiţele din Dacia lucrate la roată

– Wheel made lamps form Dacia. Quantitative chart
129

 

Dănuţ Munteanu
– Lumea de dincolo în Funeraria din Dacia Romană (I)

– The Afterlife in the Funeraria of Roman Dacia (I)

169

 

DOINA BENEA

MARIANA CRÎNGUŞ
– Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare

– L’ évolution du Vicus militaire de Tibiscum (IIème-IIIème siècle) Concernant la planimétrie de la cité

 

181

ADRIANA RUSU-PESCARU

CONSTANTIN POP
– Monumente figurate descoperite la Micia 

– Monuments figurés découverts à Micia

195

SORIN Pribac
– Lares etPenates în Dacia Romană 
– Lares et Penates im römischen Dakien
201

 

OLIVIAN DULEA
– Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (II. Necropole şi morminte izolate)

Consideration on the habitation from Banat and Transylvania County in the VIIth – VIIIth centuries A. D. (II. Necropolises and isolated tombs)

 

 

209

GHEORGHE PETROV
– Biserica Mănăstirii Sfânta Treime din Măgina, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetarea arheologică

– Die Kirche des Klosters “Die Heilige Dreifaltigeit” von Măgina, Kreis Alba. Vorläufige Studie einer Archäologischen Untersuchung 

 

245

IOAN MARIAN ŢIPLIC
– Ipoteze cu privire la încălţămintea migratorilor medievali timpurii, din perspectiva evoluţiei scăriţelor de cavalerie
– Hypothesen Bezüglich des schuhwerks der Frühmittellalterlichen Wandervölker aus der perspektive der Entwicklung der Reitsteigen
 

 

259

Petre Beşliu – munteanu

Olga beşliu

– Turnul Sfatului din Sibiu

– The Town hall tower from Sibiu

269

 

ISTORIE

TITUS DORIN TRIPA
 
– Utilizarea stemei Corvineştilor pe unele piese numismatice
– The use of the coat of Corvin on some coins
 

287

Olimpia Palamariu
 
– Tezaurul monetar din secolele xvi–xvii descoperit la Pui, judeţul Hunedoara şi unele consideraţii privind circulaţia monedei străine în Comitatul Hunedoara

– The monetary hoard from the XVI-XVII centuries discovered in Pui (Hunedoara County), with some considerations regarding the circulation of foreign coins in the Hunedoara County

 

 

293

GABRIELA MIRCEA

IOAN MIRCEA
– Atmosfera locală din timpul răscoalei lui Horea, reflectată de o scrisoare redactată la Alba Iulia în 15 februarie 1785

– L’atmosphère locale pendant la Révolte de Horea, reflétée dans une lettre rédigé à Alba Iulia en 15 février 1785

 
 

311

TITUS DORIN TRIPA
 
– Câteva reprezentări inedite ale blazonului lui Iancu de Hunedoara

– Some unprecedented representation of the arms of Iancu de Hunedoara

 

319

ELENA MUSCĂ
– Principiul confesional în modelul socio-economic medieval. Scurtă privire asupra situaţiei din Sălaj
– The religios problem about the handicrafts and the romanian priest’rights
 

325

 

MIRCEA LAZĂR
– Atestarea documentară a glăjăriilor din Transilvania 
– Die Dokumentarbescheinigung des Glasswerken von Siebenbürgen
331
IONELA MIRCEA
– Preoţia şi impactul preoţilor în lumea satelor ( sec. al XVIII–lea şi al XIX–lea) 
– The priesthood role and their families’ role in viliages’ life
 

351

GABRIELA MIRCEA

IOAN MIRCEA
 

– Preliminarii ale răscoalei lui Horea, relevate de un raport, din 25 septembrie 1784, ale lui Tiron Dragoş, arhidiaconul greco – catolic al Alba Iulia 

– Préliminaires de la révolte de Horea, rélevées par un raport de 25 septembre 1784, rédigé par Tiron Dragoş, l’archiprêtre greco – catholoque roumain d’Alba Iulia
 

 

355

VIOREL Vânătoru

ELENUŢA MARIOARA VÂNĂTORU

– Grind – un sat hunedorean. Schiţă monografică 

Grind – un village du département Hunedoara. Esquisse monographique

361

 

ANCA MARIA ZAMFIR
 
– Societatea românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea văzută de călătorii străini
– La société roumaine de la premiére moitié du XIX-ème siècle vue par voyageurs etrangers
 

399

MARCEL ŞTIRBAN
 

 

– Episcopul Ioan Lemeni (1832-1850) şi problemele epocii sale
– L’évêque Ioan Lemeni ( 1832-1850 ) et les problèmes de son époque
 

411

DAN DEMŞEA
 
– Programul naţional al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ (martie 1848) 
– Le Programme National de Ioan Tomici pour les Diocèse d’Arad, Timişoara et Vârşeţ (mars, 1848)
 

433

 

IOANA BURLACU

EMIL BURLACU

– Ziua de 3-15 mai 1848 în conştiinţa contem-poranilor şi a posterităţii 

– Der 3. mai 1848 in dem bewusstsein der zeitgenossen und der nachkommen

 

439

IOACHIM LAZĂR
 
– Învăţământul românesc din oraşul Haţeg în perioada 1848-1918 

– L’ enseignement roumain de la ville de Haţeg dans la période 1848-1918

 

451

IOANA BOTEZAN
– Din corespondenţa lui George Bariţiu cu Timotei Cipariu şi Ioan Micu Moldovan 

– Dokumente aus George Bariţius Korrespondenz mit Timotei Cipariu und Ioan Micu Moldovan im 1861-1869, bzw. 1871-1891 Zeitabschnitt

 

479

 

CAMELIA ELENA VULEA
– Reţeaua şcolară în vicariatul greco-catolic Haţeg între anii 1849-1867

– The schools in the greek-catholic dean office of Haţeg between 1849-1867

 

501

Liviu Mărghitan
– Membrii ai Academiei Române originari din judeţul Hunedoara 

– Les membres de l’Academie Roumaine originairea de dėpartement de Hunedoara
 
531
VALER RUS
– Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (I) 
– Francisc Hossu Longin’s correspondence keeped in Mureşenilor’s Archive from Braşov (I)
 

537

MARCEL MORAR
– Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu – Longin pentru publicarea articolului „Mea culpa” 

– The political trial against Francisc Hossu-Longin intented for publishing the article “Mea culpa”(December 1909)

 

545

GELU NEAMŢU
– Din corespondenţa lui Francisc Hossu – Longin cu George Bariţiu (1877-1892) – 12 scrisori 

– From the corespondence between Francisc  Hossu-Longin with George Bariţiu (1877-1892) – 12 letters

551
IOACHIM LAZĂR
– Conferinţa privind rolul şcolii româneşti susţinută de Ioan Pop Reteganul la Ulpia Traiană (1880)

– La Conference concernant le role d’Ecole Roumaine donnee par Ioan Pop Reteganul a Ulpia Traiană (1880)

 

563

ANGELA MUREŞAN
– Tezaurul monetar descoperit la Cunţa ( jud. Alba ) datând din sec. XIX–XX 
– Le tresor monetaire du XIX – e et XX- es decuvert a Cunţa
 

575

DORIN OVIDIU DAN
– Noi contribuţii la istoria breslelor din Sebeş 
– New contribution to guilds history from Sebeş
579

 

RODICA ANDRUŞ

– Sufletul românesc nu cunoaşte frontiere. Boierul Vasile Stroiescu 

– L’âme roumain ne connaît pas des frontières. Boïard Vasile Stroescu

 

587

TRAIAN BOSOANCĂ

– Aportul preoţilor şi protopopilor greco-catolici din judeţul Mureş la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 

– La contribution des prêtres des archiprêtres catholiques grecques à l’accomplissement de la Grande Union du 1 er Décembre 1918

 

 

593

AURELIA COZMA
– Despărţământul Sălişte al Astrei între 1918-1949 

– La section de l’Astra es Sălişte – periode 1918-1949

599

NICOLAE JOSAN
– Presa românească din judeţul în perioada interbelică şi poziţia sa
– La presse Roumaine du departement d’Alba dans la periode comprise entre les deux guerres mondiales et sa contribution patriotique
603
ADELA HERBAN
– Un istoric în slujba diplomaţiei confesionale: Zenovie Pâclişanu (1886-1957)

– Un historien au service de la diplomatie confessionnelle: Zenovie Pâclişanu (1886-1957)

 

609

MIHAI DAVID
– Oraşul Brad în perioada interbelică 
– Die Stadt Brad zwischen die Weltkriegenzeitraum
613

 

 

CARMEN ALBERT
– Comportament demografic şi calitatea vieţii în Valea Almăjului la 1938

– Demographic behavior and life quality in Almăj Valley at 1938

 

621

ADELA HERBAN
– Valenţe didactice în pubilcistica lui Gavril Todica (1877 – 1946)

– Disponibilités Didactiques Dans Les Périodiques De Gavril Todica (1877-1946)

 

635

CRISTINA RIŞCUŢA
– Societatea “Mica”. Evoluţie şi activitate economică (1920-1930) 

– La Société “Mica” – évolution et activité économique entre 1920 et 1924

 

639

DUMITRU BARNA
– Învăţământul secundar gimnazial şi liceal în judeţul Hunedoara între 1918–1940 (II) 

– L’enseignement gymnasiale, de lyceé et professionnal dans ledépartement de hunedoara dans l’intevalle 1918-1940

 

651

 

 

 

ISTORIA CULTURII ŞI ARTĂ
Doina Ionescu

– Valoarea artistică a bisericii monument istoric „Sfântul Nicolae” din Căraci, judeţul Hunedoara 

– La valeur artistique de l’église monument historique „Le Saint Nicolas” de Căraci, le département de Hunedoara

 673

 

IULIA MESEA
– Un atentat la integritatea colecţiei Brukenthal 
– An encroachment upon the integrity of integrity of the Brukenthal collection
683

 

ALICE TAMAS
– Posibilităţi de cercetare a evoluţiei stilistice la producerea sticlei manufacturiere din Beliu (jud. Arad)

– Les posibilitées d’exploration de l’histoire de la verrerie á four de Beliu dans le district Bihor (aujourd’hui Arad)

691
IULIA RAMONA DAN
– Noi contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii pictorului Sava Henţia (1848-1904)
– New contribution to the knowledge of life and activites concerning painter Sava Henţia
 
699

DORIN OVIDIU DAN

IULIA RAMONA DAN
– Contribuţii la cunoaşterea fotografului albaiulian Arthur Bach (1874-1979) şi a creaţiei sale
– Contribution to the knowledge of Alba Iulia photographer Arthur Bach (1894-1979)
 
705

 

CARMINA MAIOR
– Icoane pictate pe tablă în Mărginimea Sibiului 
– Icons on metal in Mărginimea Sibiului
709

 

ANCA FLEŞERU
– Ebenişti sibieni în secolul al XVIII-lea 
– Ebenistes of Sibiu in the 18th Century
713
IOAN OROS
Cărţi din Biblioteca iluministului Ioan Corneli în colecţii sălăjene 
– Livres de la Bibliotheque de Ioan Cornelii dans les collections de Sălaj

 

723

MIHAELA COZA

MATILDA TAKACS
– Reprezentanţi ai culturii maghiare în colecţia medalistică aiudeană 
– Vertreter der ungarischen Kultur, in der Medaillions sammlung in Aiud
 

729

MARIA BASARAB
La Transylvanie sous les auspices livresques Européwns. Vieux livres français (XVIIeme – XVIIIeme siécles conservés au musée de Déva 
 

733

OLGA ŞERBĂNESCU
– Tipografi din secolul al XVI-lea în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu –Gaspar Heltai (? – 1574) 

– Printers of the XVIth century in the The Brukenthal Museum’s library of Sibiu – Gaspar Heltai (? – 1574)

 

 

739

NATALIA DELEANU
– Accente ale spiritului enciclopedic francez în colecţia Brukenthal
– L’accent de l’espirit français dans la collection Brukenthal
 

757

ANCA MARIA ZAMFIR
– Imaginea liderului în artele plastice 
– Leader’s image in art
767

 

ANDA – LUCIA SPÂNU

– Despre artiştii englezi şi francezi din secolul al XIX-lea, autori ai reprezentărilor grafice privind oraşele româneşti

– About English and French artist from the 19th century authors of graphic representations of Romanian Cities

 

 

779

GUDRUN – LIANE ITTU

– Muzeul Brukenthal în prima jumătate a secolului XX, de la modelul central-european la “Muzeul Naţional Săsesc”

– Das Museum Brukenthal in die erste hälfte des XXe Jahrhundert. Von den Mitteleuropäischenvorbild bis zum “Muzeul Naţional Săsesc”
 

 

789

IOAN MIRCEA

– Patrimoniul spiritual al parohiilor greco-catolice din Transilvania la sfârşitul păstoririi mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu

– The spiritual Patrimony of the Greek-Catholic parishes at the end of the Metropolitan Alexandru Sterca Şuluţiu’s pastorate

 

 

795

CRISTINA PLOSCĂ

– Peisajul hunedorean în colecţia de grafică a muzeului devean 

– Landscapes of Hunedoara conty in the graphic art collection of the deva museum

 

849

 
ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ

 

ADRIANA ŢUŢUIANU

MIHAI CĂSTĂIAN
– Teascuri, pive şi prese de ulei din Romoşel, jud. Hunedoara
– Types of grapes (pives) and oil press from Romoşel, county Hunedoara
 

859

DOMINUŢ I. PĂDUREANU
– Consideraţii privind jocurile populare şi strigăturile prilejuite de târgul (nedeia) de pe Muntele Găina 
– Considerations regarding folk dances and the satirical extempore verses brought about by the fair (nedeia) on the Găina (Hen) Mountain
 

867

CARMINA MAIOR
– Inventarul bisericii din sat, reflectarea ataşamentului ţăranului din Mărginimea Sibiului pentru religie şi cultură. Studiu monografic în satul Galeş 

– The church Inventory – a Reflection of the Attachment of the Peasant in Mărginimea Sibiului to Religion and Culture

 

 

891

 
ŞTIINŢELE NATURII

 

Minodora Ban

– Medicamente de origine minerală în colecţia Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu 

– Drugs of mineral origin in the collection of the Pharmacy History Museum of Sibiu

 

899

SILVIA BURNAZ

MARCELA BALAZS
– Date privind flora, vegetaţia şi fauna de macrolepidoptere din pădurile de foioase (quercete) – rezervaţii naturale ale judeţului Hunedoara (România)
-Data concerning flora; vegetation and macrolepidoptera fauna from the oak forests-natural reserves of Hunedoara County (Romania)

 

 

903

CORNEL POPESCU
– Un secol şi jumătate de preparare, conservare şi restaurare la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu 

– A century and a half of preservation, conservation and restoration in the Natural History Museum from Sibiu

923

 

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE, RECENZII

 

IOACHIM LAZĂR

Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2001- 2002

933

VASILE BOZGA

– Adela Herban, România – Vatican. Relaţii diplomatice (1920-1940), Editura “Călăuza”, Deva, 2002, 369 pagini (recenzie)

947

 

 

Translate »