Sargetia XXXII

 Pagina de titlu

IOACHIM LAZĂR

Dr. Mircea Dan Lazăr la a 60-a aniversare

Dr. Mircea Dan Lazăr at the 60 th Anniversary

11

ISTORIE

   

DORIN IOAN RUS

Handwerkszeichen von Agnetheln (I)

Însemne meşteşugăreşti din Agnita (I)

19 

 MARIANA DANEŞ

Un cordovan în breasla pielarilor din Sibiu

A cordovan in the guild of the curriers from Sibiu

31 

 EUGEN GLUCK

Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg şi Stockholm

The events from 1821 as seen from Nürnberg and Stocholm

39 

 IOACHIM LAZĂR

Tragedia clerului şi distrugerile lăcaşurilor de cult românesc în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania 

The tragedy of the clergy and the destruction of the Romanian churches during the revolution of Transylvania from 1848-1849

43 

 CONSTANTIN NICHITEAN

CORALIA-MARIA JIANU

Din istoria extragerii aurului aluvionar

A history of alluvial gold extraction

 85

 VALER RUS

Imaginea preoţilor români în timpul revoluţiei de la 1848-1849 aşa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Romanian priests image in 1848-1849 revolution as it is reflected in some Hungarian writings from second half of 19th century

121 

 ANCA POENAR

Aspecte privind relaţiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolicii şi ortodocşii din Ţara Haţegului 

Quelques documents inédits concernant les relations interconfessionneles de la deuxième moitié du XIX-ème siècle: des uniats et des orthodoxes dans Le Pays de Haţeg

129 

 

LIVIU BOTEZAN

Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondenţa lui Spiridon Fetti şi Ioan Pipoş cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862 

Das Problem der Wiederaneignung des Komitatens Zarand zu Ungarn

143 

 

BEATRICE DOBOZI

Contribuţii la biografia protopopului de Reghin Galaction Şagău (1843-1914) 

Contributions to the biography of Galaction Şagău (1843-1918), archbishop of Reghin

167 

IOACHIM LAZĂR

Judeţul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui Aron Densuşianu (1864) 

Le département de Hunedoara dans les descriptions de voyage faites par Aron Densuşianu (1864)

173 

CIPRIAN DRĂGAN

 

Mişcarea naţională a românilor din Hunedoara între anii 1849-1867 

Le mouvement national des roumains de Hunedoara entre 1849 – 1867

217 

MARCEL MORAR

 

Despre Memorandul românilor de la 1871 – românii şi constituţiunile Transilvaniei 

About the Memorandum of the Romanians from 1871 – Romanians and the Transilvanian constitutions

227 

 CARMEN-MARIA BARNA

Mărturii documentare privind învăţământul confesional ortodox românesc în Protopopiatul Ortodox Român Dobra în perioada 1850-1918 

Témoignages documentaires concernant l’enseignement confessionel roumain dans l’archidiocése Dobra dans l’intervalle 1850/1918

 

235 

CAMELIA ELENA VULEA

 

Coordonate ale politicii şcolare a Episcopiei Lugojului. Şcoala haţegană între 1850-1918 

Coordinates of the school politics of the Lugoj bishopric. The Haţeg school between 1850-1918

245 

 MARCEL MORAR

Problema modernizării în istoriografie 

The problem of modernisation in historiography

257 

 DORIN OVIDIU DAN

O contribuţie de arheologie industrială transilvană. Fabrica de hârtie Petreşti (Judeţul Alba)

A contribution to the industrial archaeology of Transylvania. The paper mill from Petreşti (Alba County)

279 

 DORIN PETRESC

Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866 

Aspekte betreffs der Teilnahme der Einwohner aus dem Gebiet Hunedoara an dem österrechisch-preussischen Krieg im Jahr 1866

291 

MARCEL MORAR

Aspecte ale modernizării societăţii transilvănene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

Aspects of the modernising of the Romanian society from Transylvania at the end of the 19th and beginning of the 20th century

325 

 Valer Rus

MARCEL MORAR

Corespondenţa lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva mureşenilor din Braşov (II) 

The correspondence of Francisc Hossu-Longin kept in the Mureşieni’s archive from Braşov (II)

339 

   

 

 

 

 

CRISTINA PLOSCĂ

Criza bosniacă reflectată în paginile ziarului „Drapelul”

La crise de Bosnie illustrée dans les pages du journal „Le Drapeau”

349

MIHAI BLĂJAN

Vizita “Corului Moţilor” în România (1906), descrisă de preotul Nicolae Cado din Pâclişa (Jud. Alba)

La visite du „Choeur des Moţi” en Roumanie (1906) decrite par le prêtre Nicolae Cado de Pâclişa (dėpartament d’Alba)

353

LUCIAN PETRAŞ

Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate şi realitate

The parlamentary elections from 1910 in the county of Arad between legality and reality

357

IULIA RAMONA DAN

DORIN OVIDIU DAN

O însemnare despre “Peştera” Dealului din Răchita

Note sur la „Grotte” la Colline de Răchita

367

OLIMPIA PALAMARIU

Deva în preajma Marii Uniri – pagini din consemnările unui contemporan: avocatul hunedorean Dr. Victor I. Şuiaga

Deva in the time of Great Union – notes from the memories of lawyer Dr. Victor I. Şuiaga

371

IOACHIM LAZĂR

IOAN OCTAVIAN RUDEANU

Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nordThe last days of neutrality, first weeks of the First World War as described in the memoirs of the junior lieutnant Ghinea from the 24 Artillery Regiment of the North Army

377

NICOLAE JOSAN

Un membru, mai puţin cunoscut, al Consiliului Naţional Român Central din Arad, originar din judeţul Hunedoara

Un membre moins connu de C.N.R. Arad, originaire de Département Hunedoara

399

RONALD HOCHHAUSER

Din istoria tractorului cu blazonul “Lanz Bulldog”

From the history of the tractor with the coat
of arms „Lanz Bulldog”

403

CONSTANTIN STAN

Trăsături ale dezvoltării societăţii româneşti în primul deceniu interbelic (1918-1928)

Les traits du développement de la societé roumaine dans la première décennie de la période d’entre les deux guerres mondiales (1918-1928)

413

LUCIAN GIURA

RADU ARDELEAN

Din corespondenţa lui Ioan Lupaş cu medieşeanul Carol Göllner

Aus dem briefwechsel zwischen Ioan Lupaş und dem Mediascher Carl Göllner

429

ADELA HERBAN

Biserica Ortodoxă şi Concordatul

L’Eglise Orthodoxe et le Concordat

447

NICOLAE STOIAN

Silviu Dragomir – apărător al integrităţii teritoriale a României

Silviu Dragomir – a defender of the territorial integrity of Romania

469

MIRCEA PĂCURARIU

Protosinghelul Irineu Ioan Felea

The “protosinghel” Irineu Ioan Felea

473

SORIN RADU

Modificarea Legii electorale, din martie 1926, în dezbatearea Partidelor politice din România

The modification of the electoral law from March 1926 in the debate of the political parties in Romania

477

MARIUS BÂRLIANU

Scurt istoric al relaţiilor României cu Vaticanul. Problema Concordatului

Brief summary of the relationships between Romania and Vatican. The problem of the Concordate

493

LUCIAN FARCAŞIU

Cultul divin, în general, reflectat în opera părintelui profesor Ilarion V. Felea

The divinity cult, generally reflected in the work of the professor priest Ilarion V. Felea

519

ADELA HERBAN

Dictatul de la Viena şi consecinţele lui prin prisma relaţiilor diplomatice România-Vatican

Le Dicktat de Viena et ses consequences en ce concerne des relations diplomatiques de la Roumanie et le Vatican

525

CRISTINA RIŞCUŢA

Activitatea economică a societăţii “Mica” în perioada 1940 -1948

L’activite de la societé „Mica” dans la période 1940-1948

537

MIRCEA BARON

Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică

La presse roumaine de la Vallée du Jiu dans la période d’entre les deux guerres mondiales

551

 

 

DARIUS MIHEŢ

Mijloacele şi metodele utilizate în procesul colectivizării agriculturii în regiunea Hunedoara

Procédés et méthodes utilisées dans le procèssus de la collectivisation de l’agriculture dans la région de Hunedoara

 

 

MIRCEA BARON

OANA DOBRE-BARON

Evoluţia preţului la cărbunele vândut Căilor Ferate Române în perioada interbelică

The evolution of the price, of the coal to the Romanian railway during the inter-wars

609

SILVIU MILOIU

Tovarăşi sau fraţi ai pădurii ? Societatea estoniană în epoca stalinistă (1940-1953)

Camarades ou frères de la forêt ? La societé estonienne dans l’epoque staliniste (1940-1953)

623

ISTORIA CULTURII

 

MARIA BASARAB

“Însemnele cărţii”, semne ale timpului şi spaţiului

Les signes du livres – les signes du temp et de l’espace culturel

637

ANCA MARIA ZAMFIR

Imagini ale pioşeniei în portretul românesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Images de la Piété dans le portrait Roumain de la premiére moitié du XIX-ème siècle

643

ANA MUND

Repere ale relaţiilor dintre România şi Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecţia Muzeului din Deva

Some landmarks of the relations between Romania and Poland as mirrored in Polish periodicals from the collection of the Deva Museum library

651

ISTORIA ARTEI

 

OANA PĂDUREŢU

Două fresce de la Cinciş

Deux peintures de l’église de Cinciş

657

RAMONA M. TOMA

Sfinţi întâlniţi pe frescele medievale. Ţara Haţegului – sec. XII-XVI

Les saintes représentés sur les peintures murales. Le Pays du Haţeg – XII-XVIéme siècles

661

DOINA IONESCU

Două portrete semnate Franz Anton Bergman existente în colecţia de artă a muzeului devean

Deux portraits d’après Franz Anton Bergman conservés dans la collection d’art du musée de Deva

671

RONALD HOCCHAUSER

In memoria Alfred Macalik (1888-1979)

In memoriam Alfred Macalik (1888-1979)

677

CAMELIA CÂZU

Aspecte legate de arhitectura unor biserici de lemn de pe Valea Mureşului (Dumbrăviţa, Târnava, Târnăviţa, Bărăştii Iliei, Şoimuş, Boz, Căbeşti şi Gialacuta)

Some architectural aspects of wooden churches from the Mureş Valley

687

DOINA IONESCU

Portretul unui comite hunedorean atribuit pictorului boemian Venceslav Melka

Le portrait d’un „Comite” de Hunedoara d’après le peintre de Bohemia, Venceslav Melka

695

DOINA IONESCU

Valoarea artistică a bisericii monument istoric “Pogorârea Duhului Sfânt” din Furcşoara, judeţul Hunedoara

La valeur artistique de l’église monument historique “La Pentecote” de Furcşoara, le département de Hunedoara

699

IOANA RUSTOIU

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus (Jud. Alba), în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

The „Pious Paraschiva” wooden church from Pianu de Sus (Alba County), in some documents at the end of 19th century

707

ETNOGRAFIE

 

VERONICA MARDARE

Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice şi etnografice

Vinderei – historische und etnographische angaben

717

MIHAI DAVID

Mitologie istorică în Ţara Zarandului

Historical mythology in the Zarandului Country

727

DEMOGRAFIE

 

DOMINUŢ PĂDUREAN

Evoluţia demografică a Ţării Moţilor între secolele XVII-XIX

The demographic evolution of the Romanians from the Apuseni Mountains between the 18-20th centuries

741

MUZEOLOGIE

ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ

Consideraţii asupra activităţii muzeistice a lui Ioan Micu Moldovan (1833-1915)

Considérations sur l´activité Muséologique de Ioan Micu Moldovan (1833-1915)

795

GHERGHINA BODA-GHENA

Muzeul în secolul al XIX-lea, instituţie a memoriei colective şi fenomen de conştiinţă socială

Le musée dans le XIX-ème siècle, institution de la mèmoire collective et phenomène de conscience sociale

813

ANCA MARIA ZAMFIR

Muzeografia braşoveană la începutul secolului XX

Museography in Braşov at the beginning of the 20th century

835

GHERGHINA BODA-GHENA

Proiecte de înfiinţare a unui muzeu naţional românesc în periodicele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Les projects de fondation d’un musée naţional roumain dans les périodiques de la deuxième moitié du XIX-ème siècle

845

CRONICA ACTIVITĂŢII

IOACHIM LAZĂR

Cronica activităţii Secţiei de Istorie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2003-2004

La chronique de l’activité de la Section d’Histoire du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine dans les années 2003-2004

869

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »