Sargetia XXXIX

                                    Coperta                                                                                                                              Pagina de titlu

 

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI

Cristian Ioan Popa,

Gruia Traian Fazecaş

Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor)

Contributions to the knowledge of Anthropomorphic Plastics of the Neolithic Settlement from Suplacu de Barcău (Bihor County)

 

7

Marius Barbu,

Mihaela-Maria Barbu

Un sit arheologic complex pe Valea Mureşului – Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara) 

Un site archéologique compléxe sur la Vallée de Mureş – Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara)

 

27

Nicolae Cătălin Rişcuţa,

Marian Cosac,

Romică Pavel

Cercetările arheologice din Peştera Prihodişte (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara) şi câteva consideraţii privind etapa finală a culturii Coţofeni

Archaeological Researches in Prihodişte Cave (com. Vaţa de Jos, Hunedoara County) and some considerations on the final stage of Coţofeni Culture

 

 

59

 

 

Antoniu Marc

Consideraţii cu privire la „capetele de băţ” din cultura Wietenberg

Considerations regarding the ”stick-heads” from the Wietenberg culture

91

Cătălin Cristescu

Premise teoretice pentru o nouă clasificare a ceramicii dacice

Theoretical Premises for a New Classification of Dacian Pottery

101

Iosif Vasile Ferencz

Ardeu – Cetăţuie. Ten years after

Ardeu – Cetăţuie. După zece ani

119

Gică Băeştean

 

Castrul de la Sarmizegetusa 

Military camp from Sarmizegetusa

131

Florin Ciulavu

 

Monede romane imperiale descoperite în necropola de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor” 

Roman Imperial Coins discovered in the Alba Iulia – Dealul Furcilor” Necropolis

 

151

Dan Augustin Deac

Romanized Egyptian Gods in Porolissum

 

Divinităţi egiptene romanizate la Porolissum

159

Daniel Ţuţuianu,

Ioana Barbu,

Ionuţ Codrea

Cuptoare medieval timpurii descoperite la Rapoltu Mare – punct „Pescărie” 

Early Medieval Kilns Discovered at Rapoltu Mare – “Pescărie

 

175

Vasile Mărculeţ

Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020 

Le retour byzantin au Bas-Danube 1000-1018/1020

183

Răzvan Mihai Neagu

Consideraţii privind relaţiile papilor de la Avignon cu românii din Transilvania 

Considérations sur les rapports entre les papes d’Avignon et les Roumains de Transylvanie

 

191

Silviu Oţa

Cercei decoraţi cu sfere simple, descoperiţi pe teritoriul României 

Earrings decorated with simple spherical pendants found on the present-day territory of Romania

 

215

Cristian C. Roman,

Sorin Tincu

 

Observations regarding the Ecclesiastic Complex from Hunedoara – the Corvins’ Castle 

Observaţii privind complexul de cult din Castelul Corvinilor de la Hunedoara

 

243

Constantin Ittu

Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăştie (1582– 2012) 

From the Language of Canaan in Romanian Language: Palia from Orăştie (1582– 2012)

 

259

Nicuşor Dănuţ Ivănuş

Bani de hârtie din Franţa (sec. XVIII şi XX) în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu 

Papier monnaie de France (XVIIIe et XXe siècle) dans la collection du Musée National Brukenthal – Le Musée d’Histoire La Maison Altemberger de Sibiu

 

 

269

Mihaela Beceanu

Restaurarea unui iatagan de secol XIX

Restoration of a scimitar of XIXth century

283

Ileana Vlassa

Condiţia intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea

Woman’s intellectual state reflected in the 19 th century Romanian pedagogical speech

 

287

Mihaela-Maria Comşa

Implicarea satului Mihalţ în Revoluţia din 1848

Involvement of Mihalţ village in the Revolution from 1848

297

Nicolae Teşculă

Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă

Die sächsische Vereinswesen unter dem Absolutismus (1850-1860)

305

Marcela Balazs,

Ioachim Lazăr

Rolul pădurii în istoria Ţării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863

 

Role of forests in the history of Zarand Land. Timbering regulation dating back to the year 1863

315

Ioan Chindriş, Anca Elisabeta Tatay

Un om de cultură şi artist armean din Transilvania, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) şi manuscrisul său heraldic 

Un homme de culture et artiste arménien de Transylvanie, Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) et son album héraldique manuscrit

 

329

Alexandru Bucur

Contribuţii la istoria învăţământului hunedorean. Şcolile grănicereşti (1871-1921)

Contributions à l’histoire de l’enseignement de Hunedoara. Les écoles de frontièrres (1871-1921)

337

Maria Cristina Ploscă

Transilvănencele şi Războiul de Independenţă.

Transylvanian women and the Independence war

359

Cristina Bodó

Începuturile Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara 

The Beginnings of the Historical and Archaeological Society of Hunedoara County

 

371

Maria Basarab

Răspunsurile preoţilor greco-catolici Petru Ciachi şi Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române

Les Réponses donnés par les curés uniates P. Ciachi et I. Dreghiciu, au questionnaire de l’Académie Roumaine

 

387

 

Gabriela Mircea, Alexandru Ştirban, Smaranda Cutean

Despre activitatea artistică a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) şi colecţia dr. Gustav Müller de la Alba Iulia 

Considerations on the activity of Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) and dr. Gustav Müller collection from Alba Iulia

 

395

Ionela Simona Mircea

La Belle Époque – ostentaţie, splendoare, opulenţă în vestimen-taţia feminină (1890-1914) 

La Belle Époque – Glamour, splendour, opulence in women’s fashion (1890-1914)

 

413

Ciprian Drăgan

Un catalog al cărţilor din cadrul Institutului teologico-pedagogic „Andreian” din Sibiu 

Un catalogue des documents détenus par la Bibliothèque du séminaire de l’Institut théologique-pédagogique „Andreian” de Sibiu

 

437

Gudrun-Liane Ittu

Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt 

Incursion in the publicity at the beginning of the XX-th century: the Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt daily newspaper

 

441

Cornel Tatai-Baltă

Caracterul militant al artei plastice blăjene

The Militant Character of the Fine Arts of Blaj

451

Camelia Maria Stanciu, Papp Ştefan Viorel

Mica publicitate din paginile ziarului Libertatea (1909-1920) 

Classifieds from Libertatea newspaper

461

Valentin Gheorghe

Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Ialomiţa

Parliamentary elections of 1919 in Ialomiţa

469

Florin Dobrei

File de istorie: „Chronica parochială din parochia gr[eco-] or[todoxă] Gurasada”

 

History file: “The Greek-Orthodox parish chronic of Gurasada”

 

483

Petre Din

Reprezentări ale românilor în opera lui Emil Cioran 

Les représentations des roumains dans l’oeuvre d’Emil Cioran

495

Costin Scurtu

NATO şi România, drumul de la inamici la aliaţi. 1949-2004

NATO and Romania go from enemies to allies, 1949-2004

505

Camelia Gabor

Colaj portretistic în colecţia de sculptură a muzeului din Deva

Collage portrait sculptures in the Museum’s collection of Deva

515

Silvia Galea

Condiţionarea pasivă a microclimatului în depozit 

Passive Klimatisierung in lagerhallen

521

Alexandrina Cuţui

Metodologia restaurării icoanei ,,Sf. Haralambie şi Sf. Nicolae”

The metodology of icon St. Haralambie and St. Nicolas restoration

527

Daniela Şendroiu

Câteva piese reprezentative ale portului popular românesc din zona Orăştiei, de la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie 

Manche charakteristische Stücke der rumänischer Volkstracht aus der Umgebung von Orăştie die sich im Museum für Etnografie und Volkskunst in Orăştie befinden

 

 

533

Iustina Bogdan

Credinţe şi obiceiuri din ciclul anului calendaristic practicate în satele comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba 

Glauben und Bräuche im Laufe des kalendaristischen Jahres in den Dörfern der Gemeinde Ceru Bacainti, Kreis Alba

 

543

Mihai David

Cauzalitate şi determinism. Rostirea în filosofia populară 

Kausalität und determinismus. Sprache in folk philosophie

553

 

NOTE DE LECTURĂ

Gudrun-Liane Ittu

Gabriela Mircea, Alexandru Ştirban, Smaranda Cutean, Lucrări de Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) în colecţia de artă a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (Consiliul Judeţean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia romano-catolică de Alba Iulia), editura Altip, Alba Iulia, 2012 (catalog de expoziţie, Alba Iulia mai-iunie 2012), 175 pagini, 57 de reproduceri 

 561

Adela Herban

Documenta masonica transylvanica et balcanica. Loja ,,Lichtund Wahrheit” din Reşiţa, seria I, vol. I, Varga Attila (coord.), Rudolf Cristian, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 350 pagini 

563

Valentin Trifescu

Ionuţ Codrea, Vechea biserică parohială a Devei, cuvânt înainte de Ioachim Lazăr, Editura Cetatea Devei, Deva, 2010, 66 p. + 33 il.

565

 

Norme pentru publicare

 

569

 

Translate »