sargetiaviiveche

ISTORIE

LIVIU  MĂRGHITAN Vestigii dacice pe cursul mijlociu al Mureşului 11
GHEORGHE LAZIN Un depozit de unelte dacice descoperit la Luncani (Munţii Orăştiei) 21
IUDITA   WINKLER Tezaurul de monede grecesti si romane descoperit la Tisa (judetul Hunedoara)  in 1872 27
OCTAVIAN FLOCA, LIVIU MĂRGHITAN Noi consideraţii privitoare la castrul roman de la Micia 43
GEZA FERENCZI, ISTVAN  FERENCZI O noul mărturie epigrafiei în legatură cu activitatea împăratului Lucius Verus în provinciile Dunarea de Jos si in Dacia. Un nou altar roman la Sinpaul 59
OCTAVIAN FLOCA Un monument sculptural al împaratului Traianus Decius la Ulpia Traiana 79
CONSTANTIN  POP Din nou despre cavalerii  danubieni 87
IOAN ANDRIŢOIU O statueta a zeiţei Diana 93
AUREL  DECEI Extrase din istoricii turci contemporani privind judetul Hunedoara in anii 1659, 1660/61 si 1666 97
LIVIU  BOTEZAN,  ROLAND  SCHILLING Conscripţii urbariale hunedorene din anul 1785 (I) 121
BENIAMIN  BASSA Transportul  sării pe  Mureş în secolele  XVIII-XIX 141
LIVIU  BOTEZAN,  CONSTANTIN  ENEA Antrenarea gospodăriilor iobagesti din comitatul Hunedoara in economia de marfuri, la inceputul veacului al XIX-lea 151
CLEMENT NEGRUŢ, ION  POPOROGU Inceputurile cocsificării carbunelui in  Valea Jiului 163
ION PATRU ALBU, NICOLAE WARDEGGER, VASILE GAINARU Deva la inceputul secolului al XX-lea 167
ION POPOROGU, TRAIAN BLAJ Din activitatea Sfatului Naţional Roman din Petrosani in preajma Unirii Transilvaniei cu Romania     175
MARIA  ANDRIŢOIU, MIHAI CERGHEDEAN Din acţiunile minerilor din zona Bradului si Valea Jiului pentru iesirea revolutionara din criza (1839-1933) 181
ILIE  AVRAM Din  activitatea  Frontului  Plugarilor  în  perioada  anilor  1945-1947 205

NOTE

BENIAMIN BASSA Semne grafice pe un fragment de vas hallstattian 217
OVIDIU  VLAD Aspecte din istoria invatamantului in Municipiul Deva  219
MIHAI  CERGHEDEAN Şcoala de  minerit  din  Sacarimb 225
VICTOR OPRIŞU Carticica de versuri a  lui  Ion  Boţa din  Petros  (judeţul Hunedoara) 229
CONSTANTIN  CLEMENTE Consideraţii asupra  revistei  „Convorbiri  ştiinţifice”   231
MIRCEA  VALEA Punctul muzeistic de  la  Haţeg 235
ION  PĂTRUALBU Deva 700 237

ŞTIINŢELE NATURII

DUMITRU  POPESCU Noi contribuţiuni în precizarea vîrstei stratelor de Deva 241
IUSTINIAN PETRESCU, AGNIŞA NUŢU Studiul anatomic al unor trunchiuri fosile de  la  Boiul-de-Jos,  Munţii Metalici    247
IUSTINIAN PETRESCU, AGNIŞA NUŢU Alte tipuri de lemne din Mioceanul superior de  la  Prăvăleni-Brad 253
IUSTINIAN PETRESCU, IOSIF LAZAR Date anatomice asupra  unor trunchiuri  din Oligocenul de  la Fildul de  Jos (NV Romaniei) 259
VALERIA  MARINCAŞ. CORNELIA GHEORGHIŢA. AGNIŞA NUŢU Forme gigantice de ammoniţi în Cretacicul superior din regiunea Deva 267
VALERIA MARINCAŞ. AGNIŞA NUŢU, CORNELIA  GHEORGHIŢĂ Moluşte tortoniene de la Buituri în colecţia muzeului din Deva 275
VALERIA MARINCAŞ, DUMITRU  TINŢU Date noi  la fauna  de  Inocerami cretacici din regiunea  Pianuri  (Sebeş) 281
VALERIA  MARINCAŞ Orizontarea depozoitelor seoniene din regiunea Sebes-Pianuri pe baze de micro- si macrofauna 289
ELENA POPOROGU Contribuţii la cunoaşterea faunei de vertebrate fosile din peşterile situate în partea de nord-est a bazinului Petroşani 297
ŞTEFAN SCHREIBER Notă asupra quercineelor  pădurii Bejan 303
CORNEL  STOICA Consideraţii fizico-geografice asupra  zonei  Geoagiu-Băi 307
Translate »