Sate şi obiceiuri în Mărginime (partea I)

Villages and traditions in Mărginime (1st part)

Autor: Carmina Maior

Cuvinte cheie: tradiţii, obiceiuri, credinţă, icoană, biserică

Keywords: traditions, habits, faith, icon, church

Calendarul ortodox folosit în satele româneşti a căpătat de-a lungul timpului o conotaţie spirituală datorită obiceiurilor şi tradiţiilor din popor. În cercetarea noastră ne-am oprit în Mărginimea Sibiului, la momentul desfăşurări obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşti, specific anumitor sate: aducerea ramurilor de salcie în biserică de către copii, în sâmbăta Floriilor, la Sălişte; ,,construcţia” mormântului Domnului în Vinerea Mare în biserica din Galeş; sfinţirea mormintelor şi a vaselor în cimitirul din Rod în sâmbăta Paştelui; înconjurarea troiţelor de către copiii şi tinerii din sat, în Sibiel, de înviere.

The Orthodox calender obeyed in the Romanian villages, gets during the time a spiritual asset because of the folk habits and traditions.
In our research we stopped in Mărginimea Sibiului, at the folk habits and traditions to the Easter time, specific to certain villages: the bringing of the willow branches in the church, by the children, on Palm Saterday, from Sălişte; the building of „The God’s House (grave)” on Good Friday in the church of Galeş; the benediction of the graves and the gift of dishes in the grave-yard of Rod on Easter Sunday; the surrounding of the crosses by the children and youth of the village, in Sibiel, on Ascension.

Translate »