Scurt istoric al instituţiei pompierilor hunedoreni

Autor:

ANGELA CEREAN

Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale Deva

Cuvinte cheie: pompieri, stingere incendii, prevenirea incendiilor, ajutoare

Keywords: fire department, fire-fighting, fire, fire prevention, aids

Studiul de faţă prezintă câteva aspecte din începuturile organizării pompierilor, instituţie indispensabilă oricărei comunităţi. Pagubele provocate de incendii au determinat autorităţile administrative să ia o serie de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi pentru limitarea dezastrelor provocate de foc. Un regulament de funcţionare al pompierilor din anul 1869 prevedea obligativitatea comunelor de a înfiinţa serviciul de pază contra incendiilor şi obligativitatea fiecărei gospodării de a avea propriile mijloace de stingere a focului.

Instituţia pompierilor a funcţionat sub diferite forme: asocierea cetăţenilor şi întrajutorarea reciprocă în cazul unui incendiu, pompierii voluntari, pompierii obligatorii, pompierii cu plată şi pompierii militari. Indiferent ce denumire au purtat, scopul a fost acelaşi: lupta cu focul şi salvarea bunurilor şi oamenilor.

Translate »