Societatea română de lectură din Deva şi Casina Naţională Deva. Repere istorice

Autor:

ANGELA CEREAN

Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale

Cuvinte cheie: statut, societate, Casina, iredenta română, dualism

Keywords: statute, society, Casina, Romanian irredentism, Austrian and Hungarian dualism

În Deva, la începutul anului 1868, un grup de intelectuali români, în frunte cu avocatul Lazăr Petco, au înfiinţat Societatea română de lectură din Deva. Conform statutului, scopul societăţii era cultivarea în limba maternă, perfecţionarea în literatură precum şi distracţiunea socială şi înfiinţarea unei biblioteci. Societatea română de lectură din Deva a luat fiinţă ca o reacţie la Casina Maghiară din Deva, care funcţiona din 1842, şi care îi excludea pe români de la activităţile ei. După 1918, funcţionarea Casinei maghiare din Deva a încetat prin dezagregarea consiliului ei de administraţie.

Casina Naţională din Deva, înfiinţată pe baza statutului din 1923 avea ca scop organizarea de activităţi pentru petrecerea timpului liber, organizarea de spectacole, serate, întruniri şi dezbateri pe diferite teme.

The Romanian Reading Society of Deva and the National Casina of Deva.

Reference Points in History

Abstract

At the beginning of 1868, a group of Romanian intellectuals headed by lawyer Lazăr Petco founded the Romanian Reading Society of Deva. According to its regulations, the purpose of this society was reading in mother tongue, the improvement of literature as well as social entertainment and setting up a library. The Romanian Reading Society of Deva was founded as a reaction to the Hungarian Casina of Deva, which had been established ever since 1842 and excluded the Romanians from its activities. After 1918, the Hungarian Casina of Deva ceased to exist following the dissolution of the board of directors.

The National Casina of Deva, established on the basis of statutory regulations of 1923, aimed to organize leisure activities, arranging shows, parties, meetings and debates on various topics.

Translate »