Statutele Societăţii române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate

IOACHIM LAZĂR

Hunedoara

 

Cuvinte cheie: statut, societate, casină, iredenta română, dualism

Keywords: articles, society, Casina, Romanian irredentism, Austrian and Hungarian dualism

În anul 1868 un grup de intelectuali români din Deva au pus bazele Societăţii de lectură din Deva. Acţiunea constituia o replică destul de târzie la înfiinţarea Casinei maghiare din Deva (1842), întârziere datorată unei discontinuităţi a politicii de maghiarizare a naţionalităţilor, întreruptă până la Dualism, de perioadele neoabsolutismului austriac (1849-1860) şi liberale (1860-1867).

Statutele cuprind patru capitole şi 19 paragrafe, stabilind organele de conducere ale societăţii, responsabilităţile membrilor comitetului, obligaţiile şi drepturile membrilor fondatori şi ordinari. Conform acestor statute, Societatea română de lectură din Deva s-a condus până în anul 1923, când s-au adoptat noile statute.

The Articles of Association of Romanian Reading Society of Deva.

The Early Years of Activity

Abstract

In 1868 a group of Romanian intellectuals from Deva founded a local Reading Society. This initiative was a rather late response to the establishment of the Hungarian Casina in Deva (1842), a delay due to the discontinuity of Magyarization policy of nationalities, interrupted until Dualism bye the Austrian neo-absolutism (1849-1860) and liberal (1860-1867) periods.

The articles are divided into 4 chapters and 19 paragraphs, setting the governing bodies of this cultural society, the responsibilities if the committee members, obligations and rights of the founding and ordinary members. The Romanian Reading Society of Deva was led according to these articles until 1923, when new ones were adopted.

Translate »