Structura Vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1856 şi 1930

Autor:

MARIUS CÂMPEANU

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Cuvinte cheie: Maramureş, biserica greco-catolică, vicariat, protopopiat, parohie

Keywords: Maramureş, Greek-Catholic Church, the Vicarage, rank, parish

În cadrul Bisericii Greco-Catolice din Transilvania au funcţionat cinci vicariate foranee (Făgăraş, Haţeg, Rodna, Silvania şi Maramureş). La 24 august 1776, împărăteasa Maria Tereza a înfiinţat vicariatul Maramureşului pentru românii din această regiune („pro districtibus valahicus”). Datorită faptului că parohiile greco-catolice din Maramureş s-au aflat sub dominaţie ruteană, episcopii de la Muncaci trimiteau la Sighet parohi şi vicari ruteni şi numai din când în când câte un paroh-vicar de origine română. După încorporarea în cadrul diecezei de Gherla, episcopul Ioan Alexi numeşte în toamna anului 1860 pe Mihail Pavel în calitate de vicar al Maramureşului. În intervalul de timp avut în prim-plan, la conducerea vicariatului s-au aflat: Mihail Pavel (1860-1872), Ioan Pop (1872-1879), Mihail Kökényesdy (1879-1887), Tit Bud (1887-1917) şi Ilariu Boroş (1920-1932).

Studiul de faţă îşi propune să analizeze, pe baza şematismelor de Gherla, structura vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1853 şi 1930. Cele două repere cronologice fixate sunt importante din prisma încorporării acestei instituţii ecleziastice în componenţa a două dieceze româneşti. După 1853, prin înfiinţarea Episcopiei greco-catolice de Gherla parohiile greco-catolice româneşti din comitatul Maramureşului s-au desprins de Episcopia ruteană de Muncaci, intrând sub jurisdicţia diecezei armenopoliane. Anul 1930 reprezintă data de naştere a Episcopiei greco-catolice a Maramureşului cu sediul la Baia Mare, moment în care vicariatul a fost încorporat în structura noii-eparhii.

The Greek Catholic Vicariate Structure of Maramureş between 1856 and 1930

Abstract

In the Greek-Catholic Church of Transylvania worked five vicariates foranee (Fagaraş, Haţeg, Rodna, Silvanus and Maramureş). On August 24 1776, Empress Maria Theresa founded the vicariate for the Romanians in the region of Maramures („pro districtibus valahicus”). Bishops of Muncaci were sending to Sighet Ruthenian parishes, vicars and only occasionally Romanian priest-vicars because the Greek Catholic parishes from Maramureş were under Ruthenian domination. After incorporation in the Diocese of Gherla, the Bishop John Alexi named Michael Paul as vicar of Maramureş in the fall of 1860. The already mentioned time interval the Vicarage have been managed by: Mihail Pavel (1860-1872), Ioan Pop (1872-1879), Mihail Kökényesdy (1879-1887), Tit Bud (1887-1917) şi Ilariu Boroş (1920-1932).

This study aims to analyze the Greek Catholic vicariate structure of Maramureş based on Gherla Schematisms between 1853 and 1930. The two cues are important in terms of chronological set incorporating the ecclesiastical institution composed of two Romanian dioceses. After 1853, the establishment of the Greek Catholic Diocese of Gherla, the Romanian Greek-Catholic parishes in the county of Maramureş were separated from Ruthenian Diocese of Muncaci, falling under the jurisdiction of the armenopoliane diocese.

1930 is the date of birth of the Greek Catholic Diocese of Maramureş with the headquarters in Baia Mare, when the vicariate was incorporated into the new-diocese.

Translate »