Supravegherea spaţiilor expoziţionale

Autor:

ŞTEFAN VIOREL PAPP

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Cuvinte cheie: supraveghere, expoziţie, patrimoniu, video, responsabilitate

Keywords: supervision, exhibition, heritage, security, responsibility

Articolul pune în discuţie problema supravegherii spaţiilor expoziţionale în condiţiile insuficienţei personalului specializat şi a folosirii sistemului de supraveghere prin televiziune cu circuit închis. De asemenea, propune un mijloc de responsabilizare a personalului de supraveghere, precum şi eficienţă în procesul de predare-primire a expoziţiilor permanente sau temporare, între personalul de supraveghere şi cel de pază, prin intermediul Dosarului de expoziţie.

Exhibition Spaces Supervision

Abstract

The article places the issue of exhibition spaces in conditions of insufficient supervision of specialized personnel and surveillance system using closed circuit television. It also proposes a means of accountability of staff supervision and teaching effectiveness in receipt of permanent and temporary exhibitions between supervisory staff and security through Dossier exhibition.

Translate »