Téglás Gábor (1848-1916) şi cercetarea arheologică în Dacia

IMOLA BODA

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: istoriografie, Téglás Gábor, peşteri, case romane, limes dacicus

Keywords: historiography, Téglás Gábor, spelean, roman houses, limes dacicus

Téglás Gábor a fost autorul unor săpături şi publicaţii fundamentale privind perioada preistorică şi antică a Transilvaniei, iar unele dintre contribuţiile sale au rămas valabile până la ora actuală. Prin studiul de faţă voi încerca să prezint în primul rând contribuţiile aduse încă în secolul al XIX-lea de către arheologul amintit, respectiv voi încerca să obţin o viziune generală asupra începuturile arheologiei din România.

Téglás Gábor (1848-1916) and the Archaeological Research in Dacia

Abstract

Téglás Gábor was the author of some fundamental excavations and publications on prehistoric and ancient Transylvania and some of his contributions are still valid at this moment. Through this study I intend to present, in the first place, the contributions of the aforementioned archaeologist in the 19th century, and to acquire a general view regarding the beginnings of arhcaeology in Romania.

Translate »