TEXT ŞI MESAJ VIZUAL ÎNTR-UN MANUSCRIS MINIAT DIN SECOLUL AL XVI-LEA: BREVIARUL BRUKENTHAL

CONSTANTIN ITTU

Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Cuvinte cheie: Breviarul Brukenthal, Biblioteca Brukenthal, manuscris, secolul al XVI-lea, miniatură

Keywords: Brukenthal Breviary, Brukenthal Library, manuscript, the 16th century, miniature

Breviarul Brukenthal este un manuscris scris pe pergament, realizat în Ţările de Jos în secolul al XVI-lea, achiziţionat de Baronul Samuel von Brukenthal la Viena, în secolul al XVIII-lea, şi păstrat în colecţiile Bibliotecii Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu.

Translate »