The Dacian Painted Pottery Discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania

IOSIF VASILE FERENCZ

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: daci, cetate, Ardeu, ceramică, Munţii Apuseni

Keywords: Dacians, fortress, Ardeu, pottery, Apuseni Mountains

The Museum of Dacian and Roman Civilization – Deva (written further: MCDR Deva) began in the summer of 2001 archaeological researches on the territory of the Ardeu village, Hunedoara county, Romania. The investigations were focused on the Cetăţuie Hill and also on the water meadow of the Valea Ardeului brook, on the southern side of the hill. Together with the Deva museum, some other institutions were involved: “1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, National Museum of Transylvanian Hystory, Cluj-Napoca, Corvin Castle Museum, Hunedoara and the Systemic Archaeology Institute, Alba Iulia.

More than a decade after, we can count some achievements and many new directions are opened, too.

Some artifacts discovered during this time were already published and now we are continuing to introduce some new pieces in the archaeological literature. For this paper we chose to present the painted pottery found at Ardeu until 2004.

Ceramica dacică pictată descoperită la Ardeu, judeţul Hunedoara, România

Rezumat

Cetatea dacică de la Ardeu este un sit arheologic descoperit la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cercetarea lui încă din momentul descoperirii a fost strâns legată de muzeul din Deva, care i-a influenţat destinul constant, timp de mai mult de un secol. Téglás Gábor, de numele căruia se leagă începuturile instituţiei muzeale devene, a prezentat pentru prima oară mediului ştiinţific materiale arheologice şi imagini ale sitului. Larisa Nemoianu a întreprins primul sondaj arheologic pe culmea dealului, în cadrul unei campanii organizate de Muzeul din Deva. Însă cercetările sistematice şi cele cu caracter preventiv, organizate începând din anul 1999 şi până în prezent, au permis formularea unor concluzii privind cetatea şi aşezarea dacică. Totodată, pe baza analizei descoperirilor unele concluzii ale cercetărilor anterioare au putut să fie nuanţate.

În ultimul deceniu, categorii diverse de materiale arheologice descoperite în timpul unor cercetări mai noi sau mai vechi au fost prezentate publicului larg ori celui de specialitate, prin expoziţii, comunicări, studii şi note ştiinţifice, cataloage de expoziţii etc., în judeţul Hunedoara, precum şi în alte centre din ţară.

În prezenta lucrare am prezentat o categorie de artefacte care nu se distinge prin cantitate. Au fost prezentate fragmentele ceramice pictate, din epoca Regatului Dac, descoperite la Ardeu prin cercetări efectuate până în anul 2004. Menţionăm că în ultimii ani au mai fost descoperite fragmente ale unor vase pictate, însă acestea vor face obiectul unui alt studiu.

Toate fragmentele pe care le vom prezenta provin de la vase din ceramică, confecţionate la roată. Piesele au fost structurate ţinând cont de funcţionalitatea vaselor, în încercarea de a înţelege mai bine aspectele pe care le implică. Din acest punct de vedere, vasele pictate descoperite la Ardeu pot fi încadrate în următoarele tipuri: kantharoi, căni sau ulcioare, străchini, precum şi alte vase, a căror categorie nu poate fi precizată mai detaliat. Unele fragmente provin din vase specifice zonelor locuite de scordisci.

Numărul mic de fragmente raportat la întreaga cantitate de ceramică descoperită la Ardeu ne îndreptăţeşte să considerăm vasele pictate ca reprezentând o marfă de lux, procurată cu scopul de a fi expusă ori pentru a fi folosită la servitul mesei în timpul unor ocazii speciale.

Translate »