Transilvănencele şi Războiul de Independenţă

Autor: MARIA CRISTINA PLOSCĂ

Cuvinte cheie: criza orientală în Balcani, revista Familia, Telegraful Român, voluntari ardeleni, comitete de femei, colecte, bani, alimente, medicamente

Keywords:Oriental crisis, Familia magazine, Telegraful Român, Transylvanian volunteers, Women’s committee, fund raisers, money, food, medicines

Articolul de faţă are ca scop evidenţierea rolului pe care l-a avut populaţia română din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, în sprijinirea armatei române în timpul Războiului de Independenţă. În difuzarea apelurilor către comitete, un rol important l-au avut periodicele ca „Familia”ori „Telegraful Român”. Însă sprijinul ardelenilor a constat şi în voluntarii ardeleni, care au luptat în armata română. Comitetele de femei organizate în toate comitatele după apelurile difuzate în presă s-au implicat în organizarea colectelor de bani, medicamente şi alimente.

Translate »