Transporturile din judeţul Hunedoara în perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Autor:

LIVIU LAZĂR

Colegiul Naţional „Sabin Drăgoi” Deva

Cuvinte cheie: transporturi, drumuri, poduri, evrei, muncă obligatorie

Keywords: transport, roads, bridges, Jews, forced labour

Înainte şi apoi după intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, autorităţile hunedorene, conştiente de importanţa căilor de comunicaţie ce traversau judeţul, au luat măsuri pentru a consolida podurile, a repara drumurile şi a asigura securitatea căilor ferate. Acest lucru a necesitat alocarea unor fonduri suplimentare din buget şi pregătirea forţei de muncă necesare. Astfel, în locul bărbaţilor plecaţi pe front, au fost folosiţi evreii în cadrul muncii obligatorii fixate de autorităţi. Munca forţată a evreilor a cunoscut unele excese dar şi atitudini caracterizate de umanism.

Transports in the Hunedoara County during the Second World War

Abstract

Before and then after Romania’s entering the second world war, local authorities of Hunedoara county, realizing the importance of the ways of communication crossing the county, took steps for enhancing the bridges, repairing the roads and ensuring the railroads. This work required allotting supplementary funds from the budget and also the training of the necessary labour force. This way, instead of the men who had left for the front, Jews were used within the forced labour established by the authorities. Jews’ forced labour also knew some abuses but humanitary attitudes too.

Translate »