Tratamente de stabilizare a obiectelor arheologice din bronz. Studiu de caz

Stabilization treatments for archaeological objects made of bronze. Case study

 Autor:Mihaela Beceanu

Cuvinte cheie: statuetă bronz, cocoş, coroziune, restaurare, benzotriazol

Keywords: bronze statuette, rooster, corrosion, restoration, benzotriazol

Articolul începe cu descrierea din punct de vedere artistic a obiectului şi continuă cu prezentarea materialului şi tehnicilor sale de confecţionare. Este prezentată deasemenea metoda de restaurare folosită detaliind tehnicile şi reactivii utilizaţi.

The paper begins with an aesthetic description of the object, presenting also the materials and technique used in the making of the object.

Taking into account all these aspects, a restoring method is proposed and the used materials and techniques are detailed.

Translate »