Trenuri blindate. Studiu general

Autor:

DAN TEŞCULĂ

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Keywords: Armored trains, Blitzkrieg, Locomotives, Railroads, Static War, Dynamic War

Cuvinte cheie: trenuri blindate, Blitzkrieg, locomotive, război static, război dinamic

The present study focuses on weapon system that has been misplaced and almost completely ignored by the history books. The most probable cause was that the impact of this weapon was not as big as it was on, for example, the first use of the tank. Even so, the Armored Train was an integrative weapon system that most of the developed countries had. This little study brings out to light first of all, the characteristics of this spectacular weapon system as well as its use in the battlefield. During this article, we shall also underline the countries that made use of the armored trains also joined by pictures from the archives.

Trenuri blindate. Studiu general

Rezumat

Prezentul studiu este focusat pe o armă uitată şi aproape complet ignorată de cărţile de istorie. Cauza cea mai probabilă a fost faptul că impactul acestei arme nu a fost la fel de mare precum la apariţia tancului spre exemplu. Chiar şi aşa trenul blindat, a fost un sistem militar integrativ pe care majoritatea ţărilor dezvoltate. Acest mic studiu aduce la lumină în primul rând caracteristicile acestei arme spectaculoase precum şi utilizarea sa pe câmpul de luptă. În cadrul acestui articol vom identifica de asemenea ţările ce au utilizat trenurile blindate, însoţite, de asemenea de imagini de arhivă.

Translate »