Un document inedit: Cronica bisericii greco – catholice a Sacarâmbului

Original document: the Cronicle of the Greek-Catholic church from Săcărâmb

Autor: Ioachim Lazăr

Cuvinte cheie: cronică, biserică, greco-catolic, Săcărâmb, document

Keywords: chronicle, the Greek-Catholic church, Săcărâmb, document

Lucrarea prezentată doreşte să reliefeze rolul important pe care l-a îndeplinit Beniamin Densuşianu în promovarea învăţământului şi a culturii româneşti. Ca profesor la Preparandia din Haţeg (1853-1857) a întocmit două manuale de istorie care au fost folosite în predare. Ca preot în Săcărâmb şi protopop al tractului Bobâlnei (1860-1875), Beniamin Densuşianu a cules date din arhivele locale pentru întocmirea unei cronic a bisericii greco-catolice din Săcărâmb. Pentru o cât mai completă documentare a solicitat date şi profesorului Ioan Micu Moldovan de la Blaj, rezultând în final o inedită şi interesantă cronică bisericească.

The present paper aims at highlighting the important role that Beniamin Densuşianu played in promoting the Romanian education and culture. As a teacher at Preparandia from Haţeg (1853-1857), he wrote two history textbooks that were used in the teaching process. As a priest in Săcărâmb and archpriest in the region of Bobâlna (1860-1875), Beniamin Densuşianu collected data from local archives in order to create a chronicle of the Greek-Catholic church from Săcărâmb. For an even more complete research, he also asked for data from professor Ioan Micu Moldovan from Iaşi, the end result being a completely new and interesting church chronicle.

Translate »