Un document inedit despre revoluţia din 1848-1849 din Zarand

Autor:

IOACHIM LAZĂR

Hunedoara

Cuvinte cheie: revoluţie, asasini, proprietari de pământ, notari, jefuitori, rebeli

Keywords: revolution, murderers, landowners, notaries, plunderers, rebels

Românii din Ţara Zarandului au fost supuşi în timpul revoluţiei din 1848-1849 unei adevărate acţiuni de exterminare de către insurgenţii maghiari invadatori. Sute de copii, de la 1 la 14 ani, femei şi bătrâni de peste 70 de ani au fost executaţi fără milă de trupele invadatoare. Copiii din satul Bulzeşti au fost omorâţi prin lovirea în cap cu pietre. În unele sate din Munţii Apuseni asasinii au dat dovadă de oarecare „umanism”. Copiii sugari au fost aşezaţi pe pieptul mamelor ucise, cei mai mulţi murind de foame, iar unii au fost găsiţi în viaţă chiar şi după mai multe zile.

Aceste crime au fost confirmate de către locuitorii din satele zărăndene. Din fiecare sat au fost aleşi un număr de locuitori, dintre cei mai de încredere şi după depunerea jurământului li s-a cerut să spună ce au văzut în timpul acestor evenimente. Toţi au confirmat jafurile, incendierile şi crimele săvârşite de către trupele maghiare. Cei care au condus trupele maghiare au fost ungurii din Zarand între care s-au remarcat „Ribitzei Ferencz senior şi Ribitzei Ferencz junior, Nemeş Lajos, Nemes Dani, Nemes Pista, Borsos Marton, locuitori din Brad. Körösi György, Iano Ianos, şi un locuitor din Haţeg, cu nume Kardos, care a şezut în Ribiţa, şi acesta cu mâna lui a omorât doi oameni din Ribiţa”, au declarat locuitorii din satul Ribiţa.

An Unpublished Document Regarding the Revolution of 1848-1849 from Zarand

Abstract

During the Revolution of 1848-1849, the invading Hungarian insurgents subjected the Romanian people from Zarand Country to a genuine action of extermination. Hundreds of children, aged 1 to 14, women and people older than 70 were mercilessly executed by the invading troops. The children from the village of Bulzeşti were killed by being hit with stones in the head. In some villages from the Apuseni Mountains, the killers showed some sort of „humanity”. The suckling infants were placed on the breasts of their murdered mothers, and while most of them died of hunger, some were found alive a few days later.

The inhabitants of the Zarand villages confirmed these murders. In the fall of 1849, a number of trustworthy villagers were chosen from each village and, after taking an oath, they were asked to say what they had seen during those events. They all confirmed the plunders, the arsons and the murders committed by the Hungarian troops. Those leading the Hungarian troops were Hungarian people from Zarand, among whom they had noticed ‘Ribitzei Ferencz senior and Ribitzei Ferencz junior, Nemes Lajos, Nemes Dani, Nemes Pista, Borsos Marton, citizens from Brad. Korosi Gyorgy, Iano Ianos and a man from Hateg, by the name of Kardo, who lived in Ribita and who, with his own hand, killed two men from Ribita, stated the inhabitants of this village.

Translate »