Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluţiei de la 1848/1849

Translate »