Un jurnal meteorologic de altădată

FLORIN DOBREI

Episcopia Devei şi Hunedoarei

Cuvinte cheie: jurnal meteorologic, Gurasada, judeţul Hunedoara, cronică parohială, Romul Iacob

Keywords: meteorologic journal, Gurasada, Hunedoara County, church chronic, Romul Jacob

Între preţioasele documente de arhivă ale Parohiei Ortodoxe Române Gurasada se păstrează, în fotocopie, şi o scurtă, dar valoroasă, cronică parohială, elaborată între anii 1928 şi 1940: „Chronica parochială din Parochia Gr[eco-]Or[todoxă] Gurasada”. Textul acesteia, deja publicat, este însoţit de un inedit jurnal meteorologic, cuprinzând însemnarea detaliată a tuturor fenomenelor climatice înregistrate în localitate între 1 ianuarie 1936 şi 9 iunie 1940. Preţiosul buletin meteorologic, intitulat, în mod indirect, „Mersul vremei”, a fost întocmit de neobositul preot Romul Iacob, păstorul sufletesc al obştii credincioşilor din satul hunedorean Gurasada timp de aproape cinci decenii. Recunoscându-i-se valoarea, s-a procedat la o analiză detaliată atât a conţinutului, cât şi a formei manuscrisului amintit.

A Weather Report of Former Days

Abstract

Among the priceless documents from the archives of the Romanian Orthodox Parish of Gurasada, can be found the photocopy of a brief but valuable parochial chronicle dating back to the period between 1928 and 1940: Parochial chronicle from the Gr[eek-]Or[thodox] Parish of Gurasada”. Its text, already published, is accompanied by a formerly unknown weather report which includes in detail all the local weather conditions between 1 January 1936 and 9 June 1940. This priceless weather report, entitled “The course of the weather”, was tirelessly kept by Father Romul Iacob, who was the priest of the parish from the village of Gurasada (located in the Hunedoara County) for almost five decades. The value of the above-mentioned manuscript has been recognized and both its content and form have been thoroughly studied.

Translate »