Un relief votiv dedicat Eponei de pe teritoriul Daciei Romane

A marbleplate with Epona from Roman Dacia

 Autori: Rebeca Bogdan,Călin Timoc

Cuvinte cheie: Epona, chiton, cult religios, Sarmizegetusa, Apulum

Keywords: Epona, chiton, religious cult, Sarmizegetusa, Apulum

Plăcuţa de marmură ce o reprezintă pe Epona între doi cai provine de la Muzeul de Arte Frumoase din Pesta, dar este o mai veche descoperire din Transilvania. Calitatea materialului precum şi imaginea zeiţei sugerează că descoperirea provine de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa sau de la Apulum. Din punct de vedere iconografic piesa se înscrie în tipul imperial şi este mai cunoscut în afara Galiei, cu precădere în provinciile dunărene ale Imeriului Roman şi se poate data în a doua jumătate a sec. II d. Chr. Acesta este singurul relief nedistrus al Eponei din Dacia

The small marble plate representing Epona between two horses from Budapest, Fineart Museum Pest is an old discovery from Transylvania. The quality of the stone and image of the godness suggest us that the finding was made in Ulpia Traiana Sarmizegetusa or in Apulum. The iconography is known as the ‘Imperial’ type and is more common outside Gaul, in the danubian provinces of the Roman Empire and can be dated in the second half of the 2nd century A.D. This is the only unbrocken relief of Epona from Roman Dacia.

Translate »