Un sit arheologic complex pe Valea Mureşului – Luncă – În Vie (Veţel, Hunedoara)

Autori: MARIUS BARBU

MIHAELA-MARIA BARBU

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/77946, cu titlul „Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare”.

Cuvinte cheie: fragmente ceramice, material litic, eneolitic, epoca bronzului, epocă romană

Mots clef: des fragments céramiques, matériel litique, énéolithique, lÂge du bronze, lépoque romaine

Luncă-În Vie este un bogat sit arheologic din satul Veţel (judeţul Hunedoara), care adăposteşte vestigii preistorice eneolitice, de epoca bronzului şi romane. Câteva dintre ele (cele mai reprezentative) fac obiectul acestei lucrări şi au fost descoperite prin periegheze realizate pe parcursul mai multor ani.

Translate »