Un tip de habitat dacic inedit din nordul Transilvaniei.

Autor:

DINU IOAN BERETEU

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: daci, nordul Transilvaniei, habitat natural, alunecări de teren, drumul sării Dejului

Keywords: Dacians, northern Transylvania, natural habitat, landslides, the Dej salt road

Articolul de faţă se referă cu precădere la un tip de habitat natural special, caracterizat prin alunecări de teren de tip glimee, la prima vedere un relief cel puţin ciudat pentru întemeierea unor aşezări. În nordul Transilvaniei, două comunităţi dacice au ales acest tip de relief inedit pentru aşezările lor. Într-unul din cele două cazuri s-a recurs chiar la fortificarea monticulului dominant. Având în vedere că fortificaţia respectivă a fost pusă în trecut pe seama vehiculării sării dejene spre vest, am abordat tangenţial şi problema drumului de uscat al sării de la Ocna Dejului în epoca dacică.

A Unique Type of Dacian Habitat in Northern Transylvania

Abstract

This paper mainly refers to a special type of natural habitat, characterized by landslides, at first sight a little strange relief for the founding of settlements. In northern Transylvania, two Dacian communities (Zalha – Burzuor and Batin – Între Cetăţi) were known to have chosen this type of location for their settlements. At Zalha – Burzuor the dominant mound was fortified. Since that fortification was placed in the past on account of the transportation of the Dej salt towards West, the problem of the land road of the salt from Ocna Dejului in the Late Iron Age was also approached.

Translate »