Universul spiritual din Mărginimea Sibiului

The spiritual Universe of Marginimea Sibiului

Autor: Carmina Maior

Cuvinte cheie: cercetare ştiinţifică, Mărginimea Sibiului, spiritualitate, religie, cultură populară, tradiţii
Keywords: scientific research, Mărginimea Sibiu, spirituality, religion, popular culture, traditions

Este titlul unei expoziţii temporare, vernisate în 2008 la sediul Complexului Naţional Muzeal Astra, Sibiu. Expoziţia prezintă universul spiritual sub aspectul său comunitar şi particular. Rolul religiei ortodoxe, al bisericii, al culturii laice precum şi al tradiţiilor este marcat într-o derulare cronologică începând cu secolul al XVII-lea până în prezent. Expoziţia este oglindă a cercetării ştiinţifice a instituţiei.
Prezentăm o scurtă trecere în revistă a cercetării ştiinţifice în Mărginimea Sibiului (17 sate româneşti din J. Sibiu, ce şi-au păstrat un specific istoric, cultural, etnografic, de-a lungul timpului) din a doua jumătate a secolului XX până în prezent.
The spiritual Universe of Mărginimea Sibiului represent the title of a temporary exhibition vernished in 2008 at The ASTRA National Museal Complex, Sibiu.
First we present a short historical inroad of the scientifical research in Marginimea Sibiului (that means 17 Romanian villages with cultural, historical and ethnographical specify during the time), in the second half of the 20th century.
The exhibition present bouth the public and the particular aspects of the spiritual universe. The role of the Ortodox religion, of the Church, the laic Culture, the Custums and Traditions are pointed out, in a chronological presentation, from the 18th century to the present day. The exhibition is the mirror of the present scientifical reserch of our institution.

Translate »