Vase ceramice care atestă locuiri medievale timpurii. Salvarea şi valorificarea lor expoziţională

Autor:

DANIELA IAMANDI

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare cromatică

Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filling, chromatic integration

În urma unei îndelungate colaborări cu domnul arhitect Corneliu Ionescu, instituţia noastră muzeală a primit de-a lungul anilor, printr-un act de donaţie, un număr important de piese, din categorii diferite (ceramică, metal, documente etc.), piese rezultate în urma cercetărilor arheologice, şi nu numai, la care domnul arhitect a participat.

Translate »