Vase inedite aparţinând epocii bronzului târziu. Consideraţii tehnice privind restaurarea şi conservarea

Pots unpublished belong late Bronze Age. Technical consideration on the restoration and conservation

Autori: Adriana Gheară, Daniela Gheară

Cuvinte cheie: restaurare, conservare, ceramică arheologică, strachină

Keywords: restoration, conservation, archaeological ceramics, bowl

Scopul acestui articol este de a evidenţia aportul pe care activitatea laborioasa de restaurare-conservare îl aduce la finalizarea muncii de cercetare a specialiştilor reconstituind forma originală a obiectelor, astfel încât materialul arheologic să fie valorificat prin expunere în spaţiul expoziţional.

This study presents the restoration methods used for an important archaeological material consisting in four pots belonging to Late Bronze Age from site Simeria „În Coastă”. The etical problems (the preservatin of original evidence and cultural mesage) are particulary exposed and the carefully balance of decisions. This paper present some pots from Deva Museum and their specific problems. This pots was exposed at National Exhibition Restoration to Craiova in 2009.

Translate »