Xilogravuri semnate de Ghervasie Monah în cărţi tipărite la Bucureşti (1819-1830)

Autori:

CORNEL TATAI-BALTĂ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ANCA ELISABETA TATAY

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Cuvinte cheie: Ghervasie Monah, tipografie, xilogravură, Mănăstirea Neamţul, Bucureşti, Apostol, Pogorârea Sfântului Duh, Acatist, Bunavestire, Judecata de Apoi

Keywords: Ghervasie Monah, typography, woodcut, the Monastery of Neamţ, Bucharest, Apostle, the Descent of the Holy Spirit, Akathist, Annunciation, the Last Judgement

Acest studiu îşi propune să ia în discuţie xilogravurile meşterului Ghervasie Monah existente în cărţile tipărite la Bucureşti, fiind stabilite, în măsura posibilităţilor, sursele de inspiraţie.

Translate »