Sargetia XXXV-XXXVI, 2007-2008,923 p

Coperta                                    Pagina de titlu

SUMAR SOMMAIRE INHALT CONTENS

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

Marian Cosac,

Tiberiu Musca,

George Murătoreanu,

Loredana Niţă,

Florin Dumitru,

Ionuţ Iurea

O nouă aşezare preistorică în Subcarpaţii de Curbură (sat Adânca – comuna Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa) .

Un nouveau habitat prehistorique dans le village Adânca, Département de Dâmboviţa

11

Iohana Nichita

Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei .

The evolution and succesion of Neo-Eneolithic cultures

25

Marius Barbu

Arheologie experimentală. Confecţionarea uneltelor preistorice din piatră cioplită .

Arhéologie éxperimentale. L’éxecution des outils préhistoriques de la pièrre cassée

47

Constantin Nichitean,

Coralia Maria Jianu

Minerit aurifer pe Crişul Alb, în zona Baia de Criş – Căraci – Ţebea .

Gold mining on the Criş Alb River (Baia de Criş, Căraci, Ţebea)

98

Mircea Gligor

Premisele geografice privind dezvoltarea comunităţilor dacice timpurii pe Mureşul mijlociu şi în sud-estul Munţilor Apuseni .

The geographical premises concerning the development of early dacian communities in the middle part of Mureş River and in the south-eastern part of the Apuseni Mountains

115

Gică Băeştean

Despre apeductele de la Porolissum

About the aqueducts of Porolissum

138

Mihai Chiriac

Scurte consideraţii asupra monumentelor funerare din Bazinul Târnavelor în Epoca Romană

Short considerations about the funerary monuments from the Târnava basin in the Roman Age

151

Daniela Muntean

Consideraţii asupra elementului autohton în limba română

Considérations sur l’élément autochtone dans la langue roumaine

169

ISTORIE MEDIEVALĂ

Vasile Mărculeţ

Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paraduna von din deceniul 4 al secolului al xi-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian .

Un probable gouverneur du Thème Paristrion-Paradounavon de la 4e décennie du xie siècle: Léon Chalkotoubès, stratège histrien

187

Vasile Mărculeţ

Consideraţii cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacţiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea

Considerations concerant les langues utilisées dans la réalisation des transactions commerciales dans les colonies génoises des bouches du Danube au milieu du xive siècle

194

W. Kovács András

Administraţia Comitatului Hunedoara în Evul Mediu ..

The county authorities of Hunedoara County in the Middle Ages

203

Vasile Ionaş

Urbariul Băii de Criş din anul 1754 (I)

The inventory of Baia de Criş in 1754 (I)

241

Mariana Borcoman

Meşteşugari şi comercianţi din Plasa Rupea

Artisans and merchants of Rupea placement

253

Octavian Tătar

Transilvania identitară a secolelor xv- xvi .

The question of identity of Transylvania in the fifteenth-sixteenth centuries

260

Ioan Ovidiu Muntean Delaroşcani

Nicolae Sindea alias Ciocăneşti de Roşcani .

Nicolae Sindea alias Ciocăneşti of Roşcani

282

Aurelia Cozma

Sibiu, oraş european .

Sibiu, la ville européenne

294

Constantin Nichitean, Coralia Maria Jianu

Minele de aur Băiţa – Crăciuneşti. Repere de istorie

The Băiţa Crăciuneşti gold mines – historical guidelines

310

Nicoleta David

Funcţiile strategică şi culturală ale Ţării Zarandului

Les fonctions stratégiques et culturelles du Pays de Zarand

326

Dan Ivănuş

Câteva consideraţii asupra colecţiei de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu

Quelques considerations sur la collection de sceaux du Musée Brukenthal – Le Musée d’Histoire de Sibiu

336

Din Petre

Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs şi reprezentare .

Les voyages de l’empreur Joseph IIème enTransylvanie. Discours et repréntation

350

Gheorghe Anghel

Asediul fortificaţiei din Alba Iulia în timpul Revoluţiei de la 1848-1849 .

Le siège de la forteresse d’Alba Iuliapendant la Révolution de 1848-1849

357

Viorel Vânătoru

Starea de spirit a populaţiei din Câmpeni oglindită într-un document din 1854.

L’état d’esprit des habitants de Câmpeni illustré dans un document de 1854

397

Dan Demşea

Avocatul Lazăr Petco în mişcarea naţională românească din părţile Băii de Criş, ale Devei şi ale Aradului (1835-1895) – contribuţii.

Lazar Petco dans le Mouvement National (1835-1895)

400

Camelia Stanciu,

Adrian Stroia

Evoluţia demografică a comunităţii româneşti în localitatea Romos (1850-1920) .

Demografische Entwicklung der Rumänischen Gesellschaft aus Romos (1850-1920)

422

Roxana Gabriela Nicola

Consideraţii privind implicarea unor personalităţi şi societăţi culturale hunedorene pentru menţinerea limbii române în administraţie şi şcoli 1860-1918 .

Considerations on the involvement of personalities and cultural societies of Hunedoara County to maintain the Romanian language in administration and schools in 1860-1918

433

Elenuţa Mărioara Vânătoru

Corporaţiunea foştilor grăniceri nobili din Dobra (1860-1950) .

La corporation des anciens garde-frontières mobiles de Dobra (1860-1950)

440

Marius Bârlianu

Biserica greco-catolică din Scaunul Orăştiei între 1867-1914.

the Greek-Catholic Church in the District of Orăştie between 1867-1914

451

Marius Bârlianu

Evoluţia şcolii româneşti din Scaunul Orăştiei între 1867-1914 .

The evolution of the romanian schoolin the District of Orăştie between 1867-1914

475

Camelia Stanciu,

Adrian Stroia

Din activitatea parohiei greco-catolice Romos (1879-1900) .

Aus der Taetigkeit der Griechisch-katolischen Pfarrgemeinde Romos (1879-1900)

492

Camelia Stanciu

Scurt istoric al corpului pompierilor voluntari din Orăştie.

Kurze hystorische hinsicht der freiwilligen Feuerwehr aus Bross

501

Camelia Elena Vulea

Învăţământul elementar confesional greco-catolic. Fonduri şcolare haţegane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX .

Elementary confesional greco-catholic education. School funds in Haţeg in the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century

509

Carmen Barna

Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II)

Considerations on primary religious Greek-Catholic education in Jiu Valley during 1867-1918 (II)

516

Ioan Bejinariu

János Ferencz Fetzer colecţionar şi arheolog amator din Sălajul sfârşitului sec. xix – începutul sec. xx

János Ferencz Fetzer – antiquities collector and amateur

Archaeologist from Sălaj county to the end of the xix -th – beginning of the xx-th century

534

Olimpiu Manuel Glodarenco

Aspecte navale ale ieşirii Turciei din Primul Război Mondial.

Naval aspects of Turkey out of world war

540

Ioan Alexandru Bărbat

Un jeton inedit descoperit la Orăştie .

Endeckt einen Neuen token zu Orăştie

546

Ioachim Lazăr

Contribuţia românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 .

The contribution of the romanian people of Zarand to the achievement of the Great Union of 1918

552

Ioachim Lazăr

Participarea românilor din ţinutul Orăştiei la realizarea Marii Uniri din 1918 .

The participation of the romanians from Orăştie Country side to the accomplishment of the Great Union of 1918

567

Maria Basarab

Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei .

Les notes de l’archiprêtre uniate Ioan Ienea sur les cités des daces de Monts d’Orăştie

586

Istorie contemporană

Adela Herban

Gavril Todica (1877-1946) – un astronom cu veleităţi europene.

Gavril Todica (1877-1946) – un astronomer with european ambitions

591

Viorel Vânătoru

Unificarea legislativă şi administraţia locală în judeţul Hunedoara după Marea Unire.

Unification of legislative and local administration in Hunedoara county after the Great Union

607

Gherghina Boda

Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 oglindită în documente hunedorene.

The coronation of Alba Iulia since 15 october 1922 reflected by the Hunedoara documents

614

Ronald Hochhauser

Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului c.f.r. Oradea .

Deux locomotives à vapeur trouvées dans la garde du dépôt des Chemins de Fer Roumains Oradea

621

Lavinia Gheorghe

„Astra dobrogeană” punte de legătură între români

„Astra dobrogeană” („Astra of the Dobrudja”), a link between the romanians

626

Ioachim Lazăr

Din corespondenţa lui Victor Ioan Oprişiu cu Ion Muşlea (1935-1966).

From Victor Ioan Oprişiu’s correspondence with Ion Muşlea (1935-1966)

645

Maria Cristina Ploscă

Activitatea agru în protopopiatul greco-catolic al Jiului

The General Society of Uniate Romanians

659

Elenuţa Mărioara Vânătoru

Aspecte privind dictatura regală din România (1938-1940) manifestate în judeţul Hunedoara.

Aspekte betreffend die königliche Diktatu in Rumänien (1938-1940) bekundet im kreis Hunedoara

663

Valeriu Giuran

Consideraţii privind acţiunile militare ale armatei iii române în cel de-al doilea război mondial, campania din est, în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 1942, premergătoare .

Consideration sur les actions militaires de l’arme iii roumaine pendant la deuxième guerre mondiale, campagne de l’est, de periode 17 Septembre – 18 Novembre 1942, avant de la bataille de la boucle de Don

668

Valeriu Giuran

Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de Al Doilea Război Mondial, în perioada 21- 30 septembrie 1944.

Documents sur la paticipation de l’armeė roumaine dans le sud-ouest de la Transilvanie pendant la deuxième guerre mondiale, du 21 au 30 Septembrie 1944

678

Florin Stan

Consideraţii privind activitatea organizaţiilor sioniste din România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Considérations concernant l’activité des organi-sations sionistes de Roumanie pendant la deuxième guerre mondiale

715

Gherghina Boda

Aspecte politice din Ţinutul Pădurenilor în perioada anilor 1944-1945 reflectate de ziarul „Zori Noi”.

Political frames of „Ţinutul Pădurenilor” between 1944-1945 reflected by the journal „Zori Noi”

724

Din Petre

Patriarhul Justinian Marina între „salvator”şi „conformist” în Biserica Ortodoxă Română.

The Patriarch Justinian Marina between „saviour” and „conformist” in Romanian Orthodox Church

731

Costin Scurtu

NATO şi armata română.

NATO and the Romanian army

740

CULTURĂ, ARTĂ, ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE

Ileana Dârja

Tipărituri aldine inedite în colecţia Bibliotecii Naţionale a României – filiala Batthyaneum din Alba Iulia .

Editions aldines inédites dans la collection de la filiale Batthyaneum Alba Iulia de la Bibliothèque Nationale de Roumanie

751

Ioan Oros

Cărţi şi proprietari – un binom simbolic sau despre statutul donatorului.

Books and owners, a simbolic binome or about the status of the donator

761

Georgeta Deju

Cărţi didactice în spaţiul hunedorean: două manuale de învăţare a limbii maghiare din perioada dualismului austro-ungar.

Les livres didactiques dans l’espace du département de Hunedoara: deux manuels scolaires pour apprendre la langue hongroise pendant la période de dualisme de l’Autriche-hongrie

787

Ştefan Viorel Papp

Situaţia învăţământului din Ţara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei .

La situation de l’enseignement du Pays de Zarand dans la période 1918-1923. L’activité du Conseil Dirigent de la Transsylvanie

802

Ionela Simona Mircea

Despre bibliotecile săteşti în lumina unui document din perioada interbelică.

About the libraries of the villages in light of a document from the interwar period

825

Cornel Crăciun

Consideraţii privind realizatorii seriei cinema-tografice „Liceenii”.

Considérations au sujet des réalisateurs de la série cinématographique „Les lycéens”

838

Dan Ivănuş

Matriţe pentru medalii din colecţia Muzeului de Istorie Sibiu – Casa Altemberger.

La collection des sceaux et estampilles du Musée Brukenthal Sibiu – la Maison Altemberger

853

Doina Ionescu

Valori artistice păstrate la biserica „Sf. Nicolae” din satul Peştera (jud. Hunedoara).

Artistic values stored in the church of Saint Nicholasin Peştera village

858

Camelia Gabor

Redescoperirea unei personalităţi – Marcel Olinescu

Re-discover of Marcel Olinescu

867

Daniel I. Iancu

Măgureni – un sat părăsit. Prezentare generală şi consideraţii demografice.

Măgureni – an abandoned village. Introduction and demographic considerations

873

Lucian Petru Lăcătuş

Ortodoxie şi mentalităţi rurale.

Ortodoxism and rural attitudes

881

Daniel I. Iancu

Anul expoziţional 2008 la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie.

Exhibition 2008 year on Etnography and Popular Art Museum of Orăştie

900

Corina Bejinariu

Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial.

The museum in the context of preservation activities of the intangible heritage

905

RECENZII

Vasile Bozga

Adela Herban, România – Vatican. 1939-1950. Relaţii diplomatice, Deva, Tipografia „Astra”, 2008, 646 pagini

913

Oana Cornelia Tutilă

Doina Benea, Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia), Editura Excelsior Art, Timişoara, 2008, 207 p. (inclusiv 1 hartă, 54 fig. şi 12 planşe)

918

Daniel I. Iancu

Gudor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769), cu o prefaţă de Iacob Mârza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008, 584 p. …………………………………

921

 

Translate »