Anuarul Sargetia VIII SN – Cuprins

Coperta                               Pagina de titlu

ARHEOLOGIE

STUDII ŞI ARTICOLE

 

Beatrice Ciută,
Zsolt Molnár

Contributii la dieta comunitătilor Otomani. Analiza macroresturilor vegetale recuperate din situl de la Carei – Bobald

Contribution to the Vegetal Diet of  Otomani Communities. Analysis of Macroremains Recovered from Carei – Bobald site

11

Gică Băestean,

Valentin A. Boicea

About the Second Dacian-Roman War (105-…)

Despre al doilea război daco-roman (105-…)

 29
 

Ana-Cristina Hamat

VTERE FELIX Inscribed Rings Discovered in Roman Dacia

Inele cu inscriptia VTERE FELIX descoperite în Dacia romană

 

57

 

Marius Gheorghe Barbu,
Ioan Alexandru Bărbat

New Archaeological Information Regarding the Exploitation of Andesite in Măgura Uroiului (Hunedoara County)

Noi informatii arheologice privind exploatarea andezitului la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara)

71

 

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE

 

Ancuta-Ioana Bobînă

Reprezentări antropomorfe si zoomorfe neolitice si eneolitice descoperite în judetul Hunedoara

Neolithic and Eneolithic Anthropomorphic and Zoomorphic Representations Found in Hunedoara County

125

 

Marius-Mihai Ciută

O statuetă antropomorfă recent descoperită la Seusa – În Grui (com. Ciugud, jud. Alba)

An Anthropomorphic Clay Statuette Discovered at Seusa – În Grui (Ciugud Commune, Alba County)

139

Octavian-Cristian Rogozea,

Florentina Mărcuti,
Răzvan Gugut,
Simion Câmpean

Asezări Cotofeni si Wietenberg din judetul Hunedoara

Cotofeni and Wietenberg Settlements from Hunedoara County 

 

149

 

Nicolae Cătălin Riscuta

Un topor apartinând bronzului timpuriu descoperit la Hărău (jud. Hunedoara)

An Early Bronze Age Copper Axe Discovered at Hărău (Hunedoara County)

177

 

Dinu Ioan Bereteu

Asezarea dacică de la Cojocna

The Dacian Settlement from Cojocna

197

 

 Mihaela Bleoancă

O furcă de tors pentru deget din epoca romană descoperită la Apulum – Colonia Aurelia Apulensis

The Roman Finger Distaff Discovered at Apulum – Colonia Aurelia Apulensis

205

Bogdan Alin Craiovan,
Octavian-Cristian Rogozea,
Dorel Micle,
Remus Constantin Dumitru
Dincă
O locuire medieval timpurie pe Valea Muresului mijlociu. Tărtăria – Situl 9

Early Medieval Habitation on the Middle Mures Valley. Tărtăria – Site 9

213

  ISTORIE
STUDII ŞI ARTICOLE
 

Viorel Câmpean

Moise Sora Noac, un cărturar născut la Hateg, cu activitate în nordul Transilvaniei

Moise Sora Noac, A Scholar Born in HaŃeg, with Activity in North of Transylvania

231

 

Marta Cordea

Constantin Papfalvi, deputat în Dieta de la Pesta

Papfalvi Constantin, Deputy in the Diet from Pesta

 

245

 

Nicolae Dumbrăvescu

Din „memorialistica măruntă” a Revolutiei de la 1848-1849 din Transilvania. Însemnări despre prefectul Legiunii Câmpiei, Nicolae Vlădutiu

From the “Small Memoirs” of the 1848-1849 Revolution from Transylvania. Notes About the Prefect of the Câmpia Legion, Nicolae Vlădutiu

 

261

 

Cristina Bodó

Dealul Cetătii Deva în administrarea Societătii de Istorie si Arheologie a comitatului Hunedoara

Dealul Cetătii Deva in the Administration of the History and Archaeology Society of Hunedoara County

287

 

Minodora Damian

Publicitatea vestimentară în Timisoara interbelică

Publicité des vêtements en Timisoara entre deuxguerres

301

 

Ioachim Lazăr

Accidentul aviatic din zona Muntelui Găina, 23 august 1940

Das Flugunfall aus dem Bereich der Găina Gebirge 23 August 1940

317

 

Carmen Albert

Contributia Banatului la „Pacea de Mâine” în corespondenta lui Silviu Dragomir

Banat’s Contribution to the “Peace of Tomorrow” in the Correspondence of Silviu Dragomir

335

 

Eugen Mioc

Lumea rurală si agricultura din Banat în primele două decenii de regim comunist (1945-1965)

The Rural World and the Agriculture in Banat in the Two Firsts Decades of the Communist Regime (1945-1965)

313

 

Iuliu-Marius Morariu

Omul din spatele Orei 25. Constantin Virgil Gheorghiu în dosarele Securitătii

The Man Behind the 25th Hour. Constantin Virgil Gheorghiu in the Securitate Files

373

 

ISTORIA CULTURII
STUDII SI ARTICOLE

 

Lăcrămioara Manea

Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din Bucuresti. Încercare de reconstituire, istorie si ex-libris

The Library of Saint Sava College from Bucharest. Attempt of Reconstitution, History and Ex-Libris

 

385

 

Dragos Curelea

Evolutii functionale cu privire la cunoasterea istoriei Bibliotecilor pentru popor din Despărtământul Alba Iulia al Astrei între anii 1887-1946

Functional Developments Regarding the Knowledge of History of Libraries for the People in Alba Iulia Partition of Astra in 1887-1946

 

403

 

Cornel Tatai-Baltă

Daniel Luca Voina, un remarcabil ilustrator de carte contemporană

Daniel Luca Voina, an Outstanding Contemporary Book Illustrator

427

 

CONSERVARE SI RESTAURARE
STUDII SI ARTICOLE

 

Sergiu-Sorin Popescu
Iosif Vasile Ferencz

Metamorfozele Cenusăresei. Etapele restaurării unui vas dacic din fier

Cinderella’s Metamorphoses. The Restore Stages of a Dacian Iron Vessel

453

 

Elena Manuela Pătrutescu

Analiza conditiilor de păstrare a colecŃiei de textile etnografice din depozitul temporar al Muzeului Regiunii Portilor de Fier

Analysis of the Storage Conditions of the Collection of Ethnographic Textiles in the Temporary Warehouse of Iron Gates Museum

473

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

 

Maria Basarab

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucuresti (1582-1830) [The Woodcut in the Early Romanian Books Printed in Bucharest (1582- 1830)], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015, 516 p., (ISBN 978-606-543-647-3)  

485

 

Georgeta Deju

Ioan Chindris, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităti culturale [Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovery of a cultural identity], Cluj- Napoca, Ed. Mega, 2016, 1010 p., 1 hartă, (ISBN 978-606-543-733-3)  

487

 

Ronald Hochhauser

Viorel Rusu, Lucia Pop, Călătorie în universul ceasului. Colectia de orologerie [A Journey in the Universe of the Clock. The Horological Collection], Colectii Muzeale, V, Baia Mare, Ed. Eurotip, 2016, 100 p., (ISBN 978-606 617-244-8)  491
Nicolae Dumbrăvescu Emil Arbonie, Politisti urbani arădeni (1929-1949) [Urban Policemen from Arad (1929-1949)], Arad, Ed. „Vasile Goldis” University Press, 2017, 291 p., (ISBN 978-973-664-831-1)  493
Daniel I. Iancu Iosif Vasile Ferencz, Muzeul din Deva. Arc peste timp [The Museum in Deva. Arch Over Time], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017, 166 p., (ISBN 978-606-543-887-3)  497
 Lista abrevierilor

501

   
Translate »