Sargetia V

Coperta                               Pagina de titlu

SUMAR SOMMAIRE INHALT CONTENTS

 Profesorul Ioan Piso la 70 de ani

9

ARHEOLOGIE

STUDII ŞI ARTICOLE

Iosif Vasile Ferencz

Alexandru Hegyi

A Few Aspects of the Ancient Habitat at Ardeu from the Perspective of Modern Research Methods

Unele aspecte ale locuirii antice la Ardeu din perspectiva unor metode moderne de cercetare

13

Dinu Ioan Bereteu

Un tip de habitat dacic inedit din nordul Transilvaniei.

A Unique Type of Dacian Habitat in Northern Transylvania

 27

Imola Boda

Divinităţile din spatele numelor. Epitete şi competenţe.

Dieties Behind Names. Epithets and Skills

43

Ana Cristina Hamat

Despre Dextrarum Iunctio şi inelele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei romane

About Dextrarum Iunctio and Rings Associated with the Engagement Discovered in Roman Dacia

 61

Marius Gheorghe Barbu

Cariera romană de exploatare a calcarului de la Rapoltu Mare, jud. Hunedoara

Roman Limestone Quarry from Rapoltu Mare, Hunedoara County

77
   RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE  

Dinu Ioan Bereteu

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Cluj.

Contributions to the Archaeological Repertory of Cluj County

 89

Cristian-Constantin Roman

Sorin Tincu

Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Ghelari (jud. Hunedoara) (I) 

Contributions Concerning the Archaeological Repertory of Ghelari Commune (Hunedoara County) (I)

 

 97

Alin Henţ

Istoria unei arme. Falx Dacica păstrată în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 

The History of a Weapon. Falx Dacica Kept in the Collections of the National Museum of Transylvanian History, Cluj-Napoca

109
 

ISTORIE

STUDII ŞI ARTICOLE

 

Constantin Ittu

Heraldry and Art in the World of the Crusades States

Heraldică şi artă în lumea statelor cruciate

125

Vasile Mărculeţ

Organizare ecleziastică şi implicaţii bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea şi la începutul secolului al XV-lea

The Ecclesiastical Organization and the Byzantine Implications in Transylvania in the 14th Century and the Beginning of the 15th Century

 135

Constantin Mănescu

Istoria localităţii Stoeneşti din judeţul Vâlcea reflectată în toponime

The History of the Village of Stoenesti, Vâlcea County Reflected in Toponyms

 143

Florin Ştefan

 Jean Bodin şi conceptul de suveranitate statală

Jean Bodin and the Concept of State Sovereignty

 153

Maria Basarab

Liste de cărţi” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Haţegului 

„Listes des livres” de bibliothèque du Vicariat grecque-catholique de Haţeg

165

Ioachim Lazăr

Un document inedit despre revoluţia din 1848-1849 din Zarand 

An Unpublished Document Regarding the Revolution of 1848-1849 from Zarand

 175

Alexandru Bucur

Vasile Mărculeţ

Ofiţerii români din Regimentul nr. 46 la Deva (1851-1853) 

Des officiers roumains du Régiment 46 à Deva (1851-1853)

 195

Marius Câmpeanu

Structura Vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1856 şi 1930

The Greek Catholic Vicariate Structure of Maramureş between 1856 and 1930

 207

Constantin Băjenaru

Legislaţie şcolară în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) 

School Legislation in the Austro-Hungarian Dualism Period (1867-1918)

239

Nicolae Teşculă

Asociaţionismul săsesc şi sistemul de educaţie tehnic din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

Der sächsische Assoziationismus und das technische Bildungssystem in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des XIX -ten Jahrhunderts

 247

Angela Cerean

Societatea română de lectură din Deva şi Casina Naţională Deva. Repere istorice

The Romanian Reading Society of Deva and the National Casina of Deva. Reference Points in History

 257

Lucian Giura

Maura Geraldina Giura

Adunările generale ale Astrei de la Deva (1874, 1899 şi 1932) 

The General Gatherings of ASTRA from Deva (1874, 1899 and 1932)

265
Dan T Dan Teşculă

The Armored Trains. General Study

Trenuri blindate. Studiu general

277

Florin Dobrei

Parohia ortodoxă română Crişcior – file de cronică bisericească 

Romanian Orthodox Parish Crişcior – File Chronicle Church

 289

Gudrun-Liane Ittu

Diskretion ist ehrensache“. Heiratsanzeigen in der tageszeitung Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1907-1927) 

Discreţia este o chestiune de onoare”. Anunţuri matrimoniale din cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1907-1927)

 297

Ioachim Lazăr

Câteva date privind înfiinţarea primului ziar românesc din oraşul Hunedoara după Marea Unire din 1918

A Few Data Regarding the Foundation of the First Romanian Newspaper from the City of Hunedoara after the Great Union of 1918

 311

Virgil Pană

Câteva consideraţii privind activitatea României la Societatea Naţiunilor în problema protecţiei minorităţilor etnice 

Quelques considérations sur l’activité de la Roumanie à la Société des Nations en ce qui concerne la protection des minorités ethniques

319
 Nicuşor Dănuţ Ivănuş

Bani de necesitate din Germania anului 1921 din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altenberger din Sibiu 

Necessity Money from Germany in the Year 1921 from the Collection of the National Museum Brukenthal The History Museum the Altenberger House in Sibiu

341

Gabriela Mircea

Ioana Rustoiu

Umor sau ultraj la adresa regelui Carol al II-lea? Comentarii pe marginea acuzaţiei de lèse-majesté adusă comerciantului Carol Breitenstein (Sibiu, 1937).

Humor or Affront to King Carol II? Discussions Regarding the Lèse-Majesté Charge against Merchant Carol Breitenstein (Sibiu, 1937)

355

Liviu Lazăr

Transporturile din judeţul Hunedoara în perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Transports in the Hunedoara County during the Second World War

 389

Doina Pană

Din trecutul învăţământului teatral din România. Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureş 

Du passé de l’éducation théâtrale en Roumanie. L’Institut de théâtre „Szentgyörgyi István” de Târgu-Mureş

407

Mihaela Diana Mihaiu

Aspecte ale vieţii studenţeşti din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca în perioada 1959-1972 – Asociaţiile studenţeşti 

Aspects of the Student Life from „Babeş-Bolyai” University between 1959-1972 – Student Associations

 421
 
   CONSERVARE ŞI RESTAURARE

STUDII ŞI ARTICOLE

 

Polixenia Georgeta Popescu

Aplicaţii ale metodelor spectrale de analiză în caracterizarea ceramicii arheologice pictate cu negr.

Applications of Spectral Analysis Methods in the Characterization of Archaeological Painted Ceramics with a Black Colored Layer

433

Arina Huşleag

Restaurarea ceramicii – ştiinţă, artă, perseverenţă şi un dram de noroc

Ceramic Restoration – Science, Art, Perseverance and a Bit of Luck

447

Daniela Iamandi

Florin Gabriel Petrică

Ceramică şi metal în context arheologic. Etapele de restaurare aplicate unor piese medievale 

Ceramic and Metal Objects in the Archaelogical Context. Restauration Interventions over Medieval Artefacts

455

Ligia Otilia Teodor

Metodologia de re-restaurare a unei piese arheologice din sticlă 

The Restoration Methodology of Archaeological Glass Artefacts

467

Daniela Iamandi

Restaurarea unui vârf din fildeş descoperit în anul 2004 la Piatra Neamţ – Poiana Cireşului, judeţul Neamţ 

The Restoration of an Ivory Point Discovered in the Year 2004 at Piatra Neamţ – Poiana Cireşului, Neamţ County

475

Velinca Petcu

Restaurarea legăturii tipăriturii de secol XVII, a Sf. Ioan Gură de Aur (Zlatoust), Mărgăritare

The Binding Restoration of Mărgăritare Printed in the 17th Century

481

Luminiţa Veronica Bujancă

Restaurarea tipăriturii de secol XIX, Octoih cu Catavasieru 

The Restoration of Octoih cu Catavasieru Printed in the 19th Century

493
 

Ioana Popiţiu

Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil pe suport anorganic expus în aer liber. Metode şi tehnici moderne aplicate

The Preservation and Restoration of the Mobile Heritage Exposed Outdoor on Inorganic Support. Applied Methods and Modern Techniques

 507
 
 Ştefan Viorel Papp

Supravegherea spaţiilor expoziţionale 

Exhibition Spaces Supervision

 511
 

VARIA

 

Ioan Maria Oros

Traduttore, traditore– Editore-traditore sau despre destinul primei traduceri integrale în româneşte a celor O mie şi una de nopţi

Traduttore, traditore – editore-traditore ou sur le destin de la première traduction intégral en roumain du livre Les mille et une nuits

 521

Gherghina Boda

Focul în mitologia popoarelor 

The Fire in People Mythology

 537
 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

 

Ioan Alexandru Bărbat

Anamaria Tudorie, Aspecte tehnologice ale ceramicii Starčevo-Criş din Transilvania [Technological Aspects Concerning Starčevo-Criş Pottery from Transylvania], Bibliotheca Brukenthal, LXVI, Sibiu, Ed. Altip, 2013, 310 p. (ISBN 978-606-93508-0-5)

 545

Ionuţ Dealmar Mihai Socol

Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Draşovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sándor Gál, Timişoara-Freidorf, Cercetările arheologice preventive din anul 2006 [Timişoara-Freidorf, The preventive archaeological researches from 2006], Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, LII, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011, 197 p. (ISBN 978-606-543-214-7)  549
 

IN MEMORIAM

 
 Ioachim Lazăr

In memoriam dr. Vasile Ionaş

 553
   Lista abrevierilor  557

 

 

Translate »