Sargetia VI, 2015

Coperta                               Pagina de titlu

ARHEOLOGIE

STUDII ŞI ARTICOLE

Ioan Alexandru Bărbat

Interacţiunea comunităţilor neoliticului timpuriu cu
mediul înconjurător. Aşezările Starčevo-Criş de la
Şoimuş (jud. Hunedoara) (I)

The Early Neolithic Communities’ Interactions with
the Environment. The Starčevo-Criş Settlements
from Şoimuş (Hunedoara County) (I)

9

Nicolae Cătălin Rişcuţa,
Antoniu Tudor Marc

Descoperiri cu caracter cultic aparţinând bronzului
târziu din aşezarea de la Şoimuş – Teleghi (jud.
Hunedoara)

Preliminary Mineralogical Study on the Types of
Rocks from Ardeu – Cetăţuie Archaeological Site,
Hunedoara County

41

Gică Băeştean

O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa

A Reconsideration of the Plan of Colonia Dacica Sarmizegetusa

81

Ana Cristina Hamat

Brățările de sticlă descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul orașului Timișoara, Str. Lucian Blaga 

Glass Bracelets Discovered during the Archaeological Research in the Center of Timişoara City, Lucian Blaga Street

101

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE

Octavian-Cristian Rogozea

Noi aşezări neolitice şi eneolitice descoperite în judeţul Timiş 

New Eneolithic and Neolithic Settlements Discovered in Timiş County

123

Marius-Mihai Ciută

Noi precizări cultural-cronologice privind locuirea Decea Mureşului de la Şeuşa – Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba) 

New Cultural-Chronological Remarks Regarding the Decea Mureşului Habitation from Şeuşa – Gorgan (Ciugud Commune, Alba County)

145

Iosif Vasile Ferencz,

Cristian Constantin Roman

Un complex La Tène descoperit la Tărtăria.

A La Tène Structure Found at Tărtăria

155

Dinu Ioan Bereteu

Aşezarea dacică de la Dumbrava (com. Căpuşu Mare, jud. Cluj) 

The Dacian Settlement from Dumbrava (Căpuşu Mare Commune, Cluj County)

169

Gică Băeştean

Marius Barbu

Ulpia Traiana Sarmizegetusa. About the Wooden Phase Structures on the Insula 3 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Despre structurile fazei de lemn descoperite în sectorul Insula 3

181

Gică Băeştean

Începuturile provinciei Dacia şi prima diplomă militară de la Porolissum 

The Dacia Province Beginnings and the First Military Diploma from Porolissum

193

Ştefana Cristea,

Dinu Ioan Bereteu

Aşezarea din epoca romană de la Borzeşti – Cârligate (com. Iara, jud. Cluj)

The Roman Age Settlement from Borzeşti – Cârligate (Iara Commune, Cluj County)

199

Sorin Bulzan,

Doru Marta

O marcă de olar inedită descoperită la Oradea – Sere

A New Pottery Mark Discovered at Oradea – Sere

207

Ionuţ Cosmin Codrea, Gabriel Izdrăilă

Cercetări arheologice în Cetatea Deva. Descoperiri inedite de pe latura de nord a incintei II – Clădirea cuptoarelor 

Archaeological Excavations in the Deva Fortress. New Findings from the North Side of the Second Precint – Clădirea Cuptoarelor

213

ISTORIE

STUDII ŞI ARTICOLE

Constantin Ittu

Text şi mesaj vizual într-un manuscris miniat din secolul al XVI-lea: Breviarul Brukenthal 

Text and Visual Message in a 16th Century Illuminated Manuscript: the Brukenthal Breviary

229

Cosmin Panţuru

Icoanele patrimoniului mobil din Parohia Ortodoxă Română Mintia 

The Icons from the Mobile Patrimony of the Romanian Orthodox Parish from Mintia

241

Florin Dobrei

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bobâlna (jud. Hunedoara) 

The Church „Holy Archangels Michael and Gabriel” in Bobâlna (Hunedoara County)

249

Cornel Tatai-Baltă,

Anca Elisabeta Tatay

Xilogravuri semnate de Ghervasie Monah în cărţi tipărite la Bucureşti (1819-1830)

Woodcuts in Writings Printed in Bucharest, Signed by Ghervasie Monah (1819-1830)

263

Angela Cerean

Scurt istoric al instituţiei pompierilor hunedoreni

Short History of the Hunedoara Firemen Organisation

273

Nicuşor Dănuţ Ivănuş

Bani de necesitate din lagărele de prizonieri din Imperiul Austro-Ungar (1915-1916) – Colecţia de bancnote a Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu

Necessity Money (Camp Money) from the Prisoners Camps in the Austrian-Hungarian Empire (1915-1916) – The Bill Collection of the National Museum Brukenthal – the History Casa Altemberger Sibiu

283

Maria-Cristina Ploscă

O cană de propagandă din Primul Război Mondial aflată în Colecţia de Istorie Modernă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 

A Propaganda Mug from World War One belonging to the Modern History Collection of the Museum of Dacian and Roman Civilisation

301

Ioachim Lazăr

Date inedite despre începuturile presei româneşti din judeţul Hunedoara (1919-1921) 

New Data on the Beginnings of the Romanian Press in Hunedoara County (1919-1921)

307

Marin Pop

Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1928-1938 

The Activity of the National Peasants’ Party Organization in Hunedoara County in the Period 1928-1938

319

CONSERVARE ŞI RESTAURARE

STUDII ŞI ARTICOLE

Daniela Iamandi

Vase ceramice care atestă locuiri medievale timpurii. Salvarea şi valorificarea lor expoziţională 

Ceramic Pots that Attest Early Medieval Settlements. Their Rescue and Exhibitional Capitalization

337

Velinca Petcu

Restaurarea legăturii şi coperţii la Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David 

The Bind and Cover Restoration of Psaltirea Sf. Proroc şi Ţar David

347

Luminiţa Veronica Bujancă

Procesul de restaurare a tipăriturii Molitveanic, carte religioasă de secol XVIII 

The Restoration of Molitveanic, Religious Book, Printed in the 18th Century

357

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Ronald Hochhauser

 

Helmuth Kulhanek, Construcţii hidrotehnice de avangardă în Banatul Montan – Baraje, canale, tuneluri, apeducte şi centrale electrice, capodopere tehnice în sud-estul Europei la începutul secolului al XX-lea [Das Wasserkraftwerke im Banater Bergland. Talsperren, Kanale, Tunnels, Aquädukte und Kraftwerke, eine technische Meisterleistung in Südosteuropa am Anfang des 20. Jahrhunderts], Timişoara, Ed. Cosmopolitan Art, 2011, 128 p. (ISBN 978-973-8903-92-0)

371

Maria Basarab

Cornel Tatai-Baltă, Caleidoscop artistic [Artistic Kaleidoscope], Alba Iulia, Ed. Altip, 2013, 199 p. (ISBN 978-973-117-422-8)

373

Ionuţ-Cosmin Codrea

Vasile Faur, Ţara Zărandului. Conscripţii. Cronică. Documente. Imagini [Zărand Land. Census. Chronic. Documents. Images], Arad, Ed. Concordia, 2014, 604 p., (ISBN 978-606-627-044-1)

375

IN MEMORIAM

Daniel I. Iancu,

Georgeta Deju

In memoriam prof. univ. dr. Iacob Mârza (1946-2015)

381

 

Lista abrevierilor

383

Translate »